гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 052 355 106

Квалификационен Курс за „Ръководители на танцови и вокални състави за автентичен фолклор”

Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“
Специалност „Хореография“
Ви канят да участвате в квалификационен курс за „Ръководители на танцови и вокални състави за автентичен фолклор”
 •  Курсът ще се проведе за десета година в периода 12-19 юни 2021 г.
 •  Успешно завършилите курса получават Удостоверение за завършен квалификационен курс и им се присъждат 7 кредита.
 • Такса за участие: 390.00 лв.
 •  Срок за записване: до 4 юни 2021г.
 •  Максимален брой участници в курса 15 души.
 •  Регистрация: https://forms.gle/39HXgUDJSRm9LoSD8
В рамките на една седмица имате възможност, да получат знания и умения в областта на:
 •  Българският танцов фолклор;
 •  Организация на репетиционната дейност на колектива;
 •  Умения при сценичната адаптация на фолклорния материал;
 •  Изисквания свързани със стиловите особености на местния фолклор;
 •  Пресъздаване на традиционни обреди и обичаи.
За допълнителна информация:
доц. д-р Мария Кърджиева, mariya.kardzhieva@vfu.bg, 0887 207572
Таксата се заплаща по банкова сметка на ВСУ „Черноризец Храбър“:
ТБ „Общинска банка“ АД
BIC: SOMBBGSF
IBAN код: BG40SOMB91301016075801
курс „Народни танци“