гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Квалификационен семинар

 

ИНФОРМАЦИОННО ПИСМО №1

Уважаеми колеги,

Департаментът за чуждоезиково обучение и следдипломна квалификация при Варненския свободен университет «Черноризец Храбър» Ви кани да участвате в Квалификационен семинар за преподаватели по чужд език.

Целта на семинара е усъвършенстване на професионалните компетенции на българските преподаватели по руски и английски език с оглед на съвременните образователни тенденции.

 

Участници

Преподаватели по руски и английски език от българските училища и университети, образователни центрове и езикови школи, и експерти от регионалните управления по образование.

 

Работни езици

Български, руски и английски.

 

Условия за участие

     Приемане на Заявки за участие в семинара - до 5 юни 2024 г.

     Разходите за транспорт и настаняване са за сметка на участника или изпращащата организация.

     Такса за правоучастие - 80 лв.

     Таксите се заплащат до 5 юни 2024 г. по банков път на следната банкова сметка:

 

ТБ „Централна кооперативна банка“ АД

 

Получател: ВСУ „Черноризец Храбър“ BIC: CECBBGSF

IBAN код: BG20CECB979010A3494100 – в лева

Основание за плащане: Семинар/ДЧО

* При заплащане на посочената такса от работодател (организация/училище/езикова школа и др.) е необходимо като основание да се посочат и имената на участника, в чиято полза е извършено плащането.

*Банковата комисионна за превода е за сметка на изпращащия и не се удържа от регистрационната такса.

 

Организатори

     Департамент за чуждоезиково обучение и следдипломна квалификация при Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“

Участието на преподавателите по чужд език е подкрепено от:

     Българска национална мрежа на преподавателите по руски език и култура.

     Българска асоциация за качествени езикови услуги „Оптима“.

 

Лектори

проф. д-р Галина Шамонина, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“

проф. д-р Екатерина Софрониева, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

проф. д-р Надя Чернева, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

проф. д-р Татяна Алексиева, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Мария Барганова, главен експерт, дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“, Министерство на образованието и науката на Република България

 

Удостоверение с кредити

Всички участници ще получат Удостоверение в съответствие с Наредба

15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и други педагогически специалисти.

 

Контакти

Варненски свободен университет

Департамент за чуждоезиково обучение и следдипломна квалификация“

гр. Варна, к.к. «Чайка», ул. «Янко Славчев» 84

За учители по руски език

Миглена Димитрова

e-mail: miglena.dimitrova@vfu.bg

 

За учители по английски език

 

Светла Йорданова

 

e-mail: svetla.yordanova@vfu.bg

 

 

Очакваме Ви!