гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Курс за обучение на тема: МЕДИЦИНСКО ПРАВО, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ В БЪЛГАРИЯ И ЕС

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”
 
ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
 
Курс за обучение на тема:

 
МЕДИЦИНСКО ПРАВО,

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И НАЦИОНАЛНА

СИГУРНОСТ
В БЪЛГАРИЯ И ЕС


проф. д-р Дарина Зиновиева
д-р Светла Качарова


14 – 16 юни 2024 г.

Курсът ще се проведе  on-line  с продължителност 20 учебни часа.

 
За контакти:
+359 (0) 894 380 462
aleksandra.angelova@vfu.bgДопълнителна информация:
 

Предмет на обучението са актуалните проблеми, свързани с военновременна, пандемична обстановка и други кризисни ситуации и предизвикателствата пред националните здравни системи и ЕС:

 

Условията за достъп на пациентите до медицинска помощ,финансирането на медицинската дейност, видовете управление на лечебни заведения,според статута им, превенция на изпадането в несъстоятелност, съгласие за лечение  в усложнени ситуации, компетенции на държавните органи и тези на ЕС, гражданска, административна, наказателна отговорност, принудителни мерки,  казуистика и съдебна практика, национална и на ЕС.


 
Програма на курса
14.06.2024 г. 13.30 - 18.30 6 ч.
15.06.2024 г. 09.00 - 15.00 7 ч.
16.06.2024 г. 09.00 - 15.00 7 ч.
  
 


Такса за участие:                          180 лева
При повече от 3 участника
от една организация:                 135 лева
За студенти на ВСУ:                      90 лева
Срокове за записване:                до 13 юни 2024 г.
Линк за кандидатстване:
https://forms.gle/D6kctMDE6ia55tLh7Успешно завършилите курса получават сертификат на български и на английски език.
 

 
За лекторите:

ПРОФ. Д-Р ДАРИНА ЗИНОВИЕВА
 

Дарина Зиновиева е професор в ЮФ на ПУ ”П. Хилендарски” и в Института за държавата и правото (БАН). Преподава административно и медицинско право.

 

Има редица специализации в чужбина. Автор на монографии (Лицензионни административни актове, Правен режим на лечебните заведения, Компетентност на административните органи, Медицинско право, Medical law Bulgaria-Kluwer и др). Била е декан на ЮФ в ПУ ”П. Хилендарски”, била е експерт в комисията по здравеопазване в 39-то НС, член на Правния съвет на Президента (2012-16г). Била е и член на етичната комисия по трансплантация, консултант на НЗОК, на министъра на здравеопазването и др. Автор е на статии и експертни становища към Конституционния съд по повод пандемията Ковид-19. Сега е адвокат и член на Арбитражния съд на НЮФ.

 
Д-Р СВЕТЛА КАЧАРОВА
 

Светла Качарова е защитила докторска степен по търговско/стопанско право в Института за държавата и правото при БАН.

 

Има редица специализации в чужбина. Участник в национални и международни форуми, относно законодателните промени, свързани с пандемията от Ковид-19. Член на INSOL International и INSOL Europe. Участва в изготвянето на докладите за България на Европейската банка за развитие относно производствата по преструктуриране и несъстоятелност. Следдипломна квалификация по Международно финансово право в London School of Economics. Председател на УС на Юридическо дружество по медицинско право и здравеопазване. Адвокат от САК.