гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Курс за обучение на тема: МЕТОДИКА НА ПОЧЕРКОВАТА И АВТОРОВЕДЧЕСКАТА ЕКСПЕРТИЗАКурс за обучение на тема:

МЕТОДИКА НА ПОЧЕРКОВАТА И АВТОРОВЕДЧЕСКАТА ЕКСПЕРТИЗА
доц. д-р Людмил Георгиев
 
Април 2021 г.

Допълнителна информация:
Курсът ще се проведе  on-line  с продължителност 30 учебни часа.

 
Методиката на почерковата и автороведческата експертиза дава знания за същността на почерковата идентификация и стилно-езиковия анализ в писмени документи и запознава обучаемите с основните методи и използваните аналитични подходи при извършването на съдебно-почерковата и автороведческата експертизи. Курсът има за задача да изгради практически умения за извършването им.

Такса за участие:                300 лева

За студенти на ВСУ:          150 лева
Срокове за записване:      до 31 март 2021 г.
 
За контакти:
+359 (0) 894 380 462                       
alexandra_angelova@yahoo.com


Заявка за участие

Успешно завършилите курса получават сертификат и им се  присъжда 3 кредита.