гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Курс за обучение на тема: МЕТОДИКА НА ПСИХОЛОГИЧНАТА ЕКСПЕРТИЗАЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
 
Курс за обучение на тема:
МЕТОДИКА НА ПСИХОЛОГИЧНАТА ЕКСПЕРТИЗА
проф. д.пс.н. ИВАН АЛЕКСАНДРОВ
 
Април 2021 г.

Допълнителна информация:
Курсът ще се проведе  on-line  с продължителност 60 учебни часа.

Методиката на психологичната експертиза се фокусира върху спецификите на постановката и провеждането на психодиагностично изследване и интерпретацията на резултатите в отговор на поставените експертни въпроси. Курсът има за цел обучаемите да придобият знания и базови умения за провеждане на психодиагностично изследване и интерпретация на данните за отговор на поставените експертни въпроси. Знания и базови умения за спецификата на експертните оценки при пълнолетни и непълнолетни в гражданския процес. Знания за границите на компетентност на психолога експерт и взаимовръзката с други професионалисти  при изготвяне на комплексни експертизи.

Такса за участие:                350 лева

За студенти на ВСУ:          175 лева
Срокове за записване:      до 31 март 2021 г.

+359 (0) 894 380 462                       
alexandra_angelova@yahoo.com

Заявка за участие


Успешно завършилите курса получават сертификат и им се  присъжда  6 кредита.