гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Курс за обучение по: КРИМИНАЛИСТИКА (Способи на доказване)

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”
 
ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
 
Курс за обучение по:
 
КРИМИНАЛИСТИКА
 
(Способи на доказване)
 
проф. д.ю.н. ЙОНКО КУНЧЕВ
 
14– 16 юни 2024 г.

Курсът ще се проведе  on-line  с
продължителност 20 учебни часа
 
 
За контакти:
+359 (0) 894 380 462
aleksandra.angelova@vfu.bg

 
Допълнителна информация:
 
Курсът ще се проведе  on-line  с
продължителност 20 учебни часа.

 
 
Програма на курса
14.06.2024 г.

13.00 - 18.00

6 ч.
15.06.2024 г.

9.00 - 15.00

7 ч.
16.06.2024 г.

9.00 - 15.00

7 ч.
 
 
 
 
Такса за участие:  180 лева

При повече от 3 участника от една организация: 135 лева

 
За студенти на ВСУ:      90 лева
 
Срокове за записване: до 13 юни 2024 г.
 
Линк за кандидатстване:  
Успешно завършилите курса получават сертификат на български и на английски език.
 
За лектора:Проф. д.ю.н. ЙОНКО КУНЧЕВ е декан на Юридическия факултет на ВСУ "Черноризец Храбър" и ръководител на магистърската програма „Съдебни експертизи“. Работил е в криминална полиция, бил е началник на сектор в НИКК-МВР, ректор и ръководител катедра в АМВР. Участвал е и като научен кунсултант на следствието при разкриване на престъпления с неизвестен извършител. Автор е на над 100 научни публикации (монографии, учебни пособия, студии и статии) по проблемите на разкриването, разследването и предотвратяването на престъпления. Удостоен е с награда "Варна" за монографията „Курс по криминалистика“. Упражнява адвокатска професия.