гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Курс за обучение по: КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИ МЕТОДИКИ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ, ПАРИЧНИ ЗНАЦИ И ЦЕННИ КНИЖА

 
ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”
 
ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
 
Курс за обучение по:
 
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИ

МЕТОДИКИ ЗА ТЕХНИЧЕСКО

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ,

ПАРИЧНИ ЗНАЦИ И ЦЕННИ КНИЖА

 
 
доц. д-р Людмил Георгиев

Курсът ще се проведе  on-line  с
продължителност 23 учебни часа


12– 14 април 2024 г. 
 
За контакти:
+359 (0) 894 380 462
aleksandra.angelova@vfu.bg

 
Допълнителна информация:
 
Курсът ще се проведе  on-line  с
продължителност 23 учебни часа.

 
Обучението има за цел да даде знания за основните видове защити в документите за самоличност, в паричните знаци и ценните книжа. Изграждане на умения за установяване на механични и химически заличавания или дописвания в съдържанието на документи; подправки при положени щемпели, печати; подмяна на фотоизображения в документи. Осъществяване на визуален и технически контрол при проверка и изследване на български и чуждестранни документи за самоличност.
 
Програма на курса
12.04.2024 г

13.00 - 18.30

7 ч.
13.04.2024 г.

9.00 - 15.30

8 ч.
14.04.2023 г.

9.00 - 15.30

8 ч.
 
 
 
 
Такса за участие:   230 лева

При повече от 3 участника от една организация:   175 лева (25% намаление)

 
За студенти на ВСУ:       115 лева (50% намаление)
 
Срокове за записване:  до 11 април 2024 г.
 
Линк за кандидатстване:  
Успешно завършилите курса получават сертификат на български и на английски език.
 
За лектора:
 
ДОЦ. Д-Р ЛЮДМИЛ ГЕОРГИЕВ
 

Бивш полицейски служител, с близо 30 г. стаж в МВР. Работил е в системата като: разследващ полицай; експерт-криминалист; преподавател по криминалистика в Академията на МВР; вещо лице към Софийски градски съд. Има специализации в Русия, Германия, Австрия и Холандия. Понастоящем е хоноруван преподавател във ВСУ „Черноризец Храбър“, в Академията на МВР и в НАТФИЗ „Кр. Сарафов“.
 

Автор е на множество учебни пособия и научни публикации в областта на криминалистиката. Има издадени 13 художествени книги на полицейска тематика, последните от които са от поредицата „КРИМИНАЛИСТИТЕ“. Има и 13 излъчени по телевизията документални филми за морски и речни пътешествия. Участвал е в експонирането на 26 изложби в различни градове в България под надслов „Символи на държавността“, съдържащи полицейски, пожарникарски, армейски и военноморски фуражки и униформи от личната му колекция.