гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Курс на тема: Ръководители на състави за автентичен фолклор

 Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ и специалност „Хореография“
Ви канят да участвате в квалификационен курс на тема:

„Ръководители на състави за автентичен фолклор“
Курсът ще се проведе в периода 17.06-21.06.2024 г.

Участниците ще получат Удостоверение за завършен квалификационен курс.
Заявка за участие в курса: https://docs.google.com/forms/d/1pOTO98F-P7oviSKejigczURIzY4YGVjnyMMZpNLQX9U/edit

В рамките на пет дни имате възможност, да получите базови знания и умения в областта на:
 Българският танцов фолклор;
 Организация на репетиционната дейност на колектива;
 Сценичната адаптация на фолклорния материал;
 Изисквания свързани със стиловите особености на местния фолклор;
 Пресъздаване на традиционни обреди и обичаи.

За допълнителна информация:
доц. д-р Мария Кърджиева
mariya.kardzhieva@vfu.bg
0887 207572

Таксата от 470 лв. се заплаща по банкова сметка на ВСУ „Черноризец Храбър“:
ТБ „Централна кооперативна банка“ АД
BIC: CECBBGSF
IBAN код: BG20CECB979010A3494100 – в лева;
IBAN код: BG34CECB979014A3494100 – в евро
Основание: курс „Ръководители на състави“