гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84

Курс: „Одиторски подход и одиторска практика“

Курс: „Одиторски подход и одиторска практика“
20 и 21 март 2021 г., от 9.00 до 17.00 ч.
Лектор: доц. д-р Антон Свраков
 
      Курсът „Одиторски подход и одиторска практика“ с лектор доц. д-р Антон Свраков, е разработен като дисциплина за магистърска програма „Финансов одит“ във ВСУ „Черноризец Храбър“. Чрез нея се цели да бъдат дадени базисни знания за подхода, по който се извършва независимият финансов одит и за начина, по който работят регистрираните одитори и дипломираните експерт-счетоводители в България. Дисциплината има изключително практическа насоченост и е трудна за разбиране без необходимата предварителна теоретична подготовка по въпросите на счетоводството и независимия финансов одит. Представяната материя е разработена на основата на „Ръководство по одит и етика“, издавано периодично от Международната федерация на счетоводителите със седалище в Ню-Йорк, както и на практиката на водещите одиторски дружества, които работят в страната.
Курсът е подходящ за: ръководители на търговски дружества, учреждения, отдели и други структурни единици; одитори в Сметна палата, одитори в отделите на държавна инспекция, одитори в специализирани одиторски предприятия в областта на независимия финансов одит, вътрешни одитори на предприятия; главни счетоводители, счетоводители; финансови мениджъри, икономисти, финансисти, експерти, анализатори; други.
 
      Лектор по дисциплината е доц. д-р Антон Свраков, член на катедра „Икономика“ при ВСУ „Черноризец Храбър.“ Той е един от първите български регистрирани одитори и дипломирани експерт-счетоводители, след възстановяването на професията у нас в края на 1991 г. Член е на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България и години наред е бил участник в неговия Управителен съвет. През последните почти 30 години е бил и продължава да бъде отговорен за изпълнението на одита на някои от най-значимите търговски дружества в страната. Автор е на редица публикации по счетоводство и финансов одит, както и лектор на курсове за подготовка на дипломираните експерт-счетоводители.
 
Данни за курса
Време на провеждане на курса:
20 и 21 март 2021, от 9.00 до 17.00 ч.
Продължителност на курса 20 учебни часа
 
Обучението е онлайн, в платформата на ВСУ “Черноризец Храбър”
 
Завършилите курса получават сертификат
 
Такса за участие: 80.00 лв.
За студенти: 40.00 лв.
Срок за записване: до 14 март 2021 г.
Линк за записване:
https://bit.ly/3koe3hu
 
Контакти:
доц. Ива Монева
iva.moneva@vfu.bg
0888877152
 
Десислава Кирова
desislava.kirova@vfu.bg