гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84

Курс по КриминалистикаСлед изключителния успех на първи и втори том на монографията "Курс по криминалистика" на проф. д.ю.н. Йонко Кунчев, Юридическият факултет на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър" организира курс за обучение по
 
"КРИМИНАЛИСТИКА"
 
Лектор: проф. д.ю.н. ЙОНКО КУНЧЕВ
 
6 – 14 февруари 2021 г. 
 
Курсът ще се проведе on-line  и ще бъде с продължителност 45 учебни часа.
 
Такса за участие: 150.00 лева
За студенти на ВСУ "Черноризец Храбър": 80.00 лева
Срок за записване: до 5 февруари 2021 г. на https://forms.gle/iQb3XdDLT4Z881ky6
 
За контакти: 
                +359 894 380 462                       
 
Успешно завършилите курса ще получават сертификат и ще бъдат присъдени 4,5 кредита.
 
 
За лектора:


 

Проф. д.ю.н. Йонко Кунчев е декан на Юридическия факултет на ВСУ "Черноризец Храбър" и ръководител на магистърската програма „Съдебни експертизи“ в университета. С книгите си, със създадените с активното му участие кабинети по криминалистика, както и с богатия практически, изследователски и преподавателски опит, той има огромен принос за повишаване на криминалистическата подготовка на студентите от Юридическия факултет на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”. През 2020 г. проф. Кунчев бе удостоен с награда „Варна“ за първия том от Курса по криминалистика, за създаването на комплексна магистърска програма по съдебни експертизи и учебен модул „Криминалистика“ в университета.