гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Курс по морско търговско право на тема: „Договори за услуги в корабоплаването по българското право“

ЮРИДИЧЕСКИЯТ ФАКУЛТЕТ НА ВСУ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“ ОРГАНИЗИРА:


Курс по морско търговско право на тема:

"Договори за услуги в корабоплаването по българското право"

 
Лектор - доц. д-р Антон Грозданов, адвокат и арбитър
 
Срок за записване - 25.10.2021 г.
Дата на провеждане - 30 и 31.10.2021 от 10:00 часа, online, (10 часа).
Такса - 160 лв. за външни участници, 80 лв. за студенти на ВСУ.

 
В рамките на курса ще бъдат разгледани част от основните институти на българското морско търговско право - договорите за услуги в корабоплаването /договорът за агентиране, договорът за посредничество и други/, уредени в глава девета на Кодекса на търговското корабоплаване на Република България.
 
 
За контакти:
ас. Беатрис Йорданова
+359 897 807 648
beatris.yordanova@vfu.bg