гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

ВСУ „Черноризец Храбър“ ще си партнира с университети в САЩ, Грузия и Украйна по програма „Еразъм+“

10 Юли 2023
Варненски свободен университет спечели проект по програма „Еразъм+“, за образователна мобилност на студенти, преподаватели и персонал в сферата на висшето образование, включващи трети страни, които не са асоциирани към програмата. В резултат на проекта ВСУ "Черноризец Храбър" ще си партнира с университети в  Грузия, Украйна и САЩ.

Варненският свободен университет си сътрудничи с Университета на Джорджия при реализирането на стратегията за интернационализация в областта на обмена на знания и умения с чуждестранни изследователи и научни институции. През 2022 г. ВСУ "Черноризец Храбър" подписа Меморандум за взаимно разбирателство с Колежа по околна среда и дизайн на Университета на Джорджия - най-старият обществен университет в САЩ, създаден през 1785 г. Във Варна гостува проф. д-р Соня Хърт - декан на Колежа по околна среда и дизайн. 

Грузинският институт за публична администрация е също сред новите партньори на Варненски свободен университет. С него през 2022 г. бе сключено споразумение за сътрудничество, според което ВСУ „Черноризец Храбър“ може да приема студенти, преподаватели и персонал от Грузинския институт по програма „Еразъм+“, както и да изпраща.

С Харковския национален университет за градско стопанство „А.Н.Бекетов”, Украйна, Архитектурният факултет на Варненския свободен университет има дългогодишно сътрудничество не само по Програма "Еразъм+", но и в различни проекти.

Сумският държавен университет в Украйна е дългогодишен партньор на Юридическия факултет на ВСУ „Черноризец Храбър“, на базата на меморандуми за съвместно сътрудничество. Университетът ни е домакин на множество събития, в които участват преподаватели и учени от Сумския държавен университет.

Варненският свободен университет си сътрудничи с Киевския университет по право по Програма „Еразъм+“ от 2016 г. Традиционно е и участието на преподаватели от Киевския университет в Летните научни сесии на Юридическия факултет на ВСУ „Черноризец Храбър“.