гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

В резултат на нарасналия интерес и обществена подкрепа, срокът за записване в магистърската програма „Кръгова икономика“ се удължава до 15 септември 2018 г.

29 Август 2018

Форумът „Кръговата икономика – приоритет на следващия програмен период на ЕС“  постави началото на единствената в България магистърска програма „Кръгова икономика“.
Събитието се организира от Варненския свободен университет съвместно с Областния управител на Варненска област г-н Стоян Пасев. Сред специалните гости бяха г-н Джордж Кремлис, Почетен директор на Генерална дирекция „Околна среда“ на Европейската комисия, под чийто патронаж се реализира магистърската програма „Кръгова икономика“, г-жа Атанаска Николова, зам.-министър на околната среда и водите, г-н Яанченг Мао, началник отдел "Образование" в посолство на Народна Република Китай в Република България.
Форумът беше открит от Президента на Варненския свободен университет проф. д.ик.н. Анна Недялкова, която изрази специална благодарност към всички областни управители, кметове на общини, представители на бизнеса и неправителствените организации, както и към представителите на академичната общност и студентите, за присъствието и готовността им за обсъждане на един толкова важен въпрос, какъвто е кръговата икономика.
Президентът на Варненския свободен университет се обърна и със специални думи на благодарност към г-н Джорд Кремлис, като го нарече „провокатор“ на идеите, на магистърската програма „Кръгова икономика“ и провокатор на действията и мотор в цяла Европа за осъществяването на един много важен преход в полза на устойчивото развитие на обществото. Благодарност беше изразена и към партньорите на образователно-научната и експертно-консултантска програма на Варненския свободен университет в областта на кръговата икономика – Министерството на околната среда и водите в лицето на зам.-министър Атанаска Николова.
Не на последно място Президентът на Варненския свободен университет изрази и благодарност към Областния управител на Варненска област г-н Стоян Пасев за активното му участие в организирането на форума и подготовката на колегите му от страната за изграждане на необходимия административен капацитет за усвояването на ресурсите на следващия програмен период.
Сред партньорите на програмата проф. Недялкова посочи и Комисията по околната среда и водите към Парламента на Република България чрез личното участие на нейния председател г-жа Ивелина Василева.
Специален поздравителен адрес към участниците във форума бе получен и от Министъра за българското председателство на Съвета на Европейския съюз г-жа Лиляна Павлова.Всички вие, които участвате във форума ще сте двигател на трансформацията към кръгова икономика. Затова съм убедена, че споделените идеи, мнения и практика ще са от полза за всички, за да се установят рисковете и де се преодолеят пречките. Защото искаме да живеем в една по-здрава, чиста и зелена планета. А за целта трябва да започнем с образование, обучение, да се развива експертен капацитет и професионализъм, посочва в приветствието си министър Павлова. Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ предлага тази възможност и с откриването на програмата се разкриват перспективи, които ще са в интерес на Европейската общност. Университетът неведнъж е демонстрирал активна дейност, свързана с разрастване на научни изследвания, иновативни инициативи и създаване на устойчиво развитие в областта на образованието, което го извежда сред водещите български висши учебни заведения, пише още министърът.

Проф. д.ик.н. Анна Недялкова представи проекта на ВСУ „Черноризец Храбър“ „Иновативно образование за икономически растеж и социално приобщаване“.  Част от проекта са създадените иновативни магистърски програми в областта на кръговата икономика, предприемачеството, киберсигурността, Data Science и интелигентните системи за сигурност.

Проблемите на кръговата икономика са глобални проблеми. Те са проблеми на глобалната конкурентоспособност… затова когато другите конвенционални модели не работят, ние сме длъжни заедно да потърсим новите модели на поведение, новите бизнес модели, които ще гарантират прехода от линейна към кръгова икономика, категорична е проф. Недялкова. Според нея този нов тип икономика може да гарантира, както нови работни места, така и нови източници на ресурси, нови инвестиции и създаване на нова добавена стойност.  
Потребността от нов вид човешки ресурси изисква партньорство, коментира още проф. Недялкова. Днес ние поставяме основата на това партньорство между бизнеса, образованието, националните и местните власти, неправителствените организации. Ние стартираме една цялостна образователно-научна и експертно-консултантска програма с много възможности за бакалавърско и магистърско обучение, за докторски програми. Факт е и първия докторант на Варненския свободен университет  в областта на кръговата икономика, който е кмет на община. В основата на магистърската програма „Кръгова икономика“ е постигането на синергия между знания, умения и добри практики, посочи още проф. Недялкова.
Целта на всичко, което сме планирали в рамките на този проект е, заедно и своевременно да изградим кадри за устойчивото развитие на общините, за бизнеса, за бъдещето на Европа и на България.  


Много от инициативите на Варненския свободен университет успяват, защото ги провеждаме с надеждни партньори, сподели Ректора на университета проф. д.пс.н. Галя Герчева. Един от тези партньори в този форум е областният управител на Варненска област г-н Стоян Пасев.
Ние трябва да работим ръка за ръка и със средното и с висшето образование, с всички вас, колеги, областни управители, представители на местната власт, защото бъдещето е в нашите ръце, посочи областният управител на Варненска област. Навлизаме в един изключително важен период, какъвто е следващия програмен период и трябва да сме подготвени за това, категоричен е Пасев. Той обяви и включването си като докторант в програмата по кръгова икономика на Варненския свободен университет и още веднъж благодари на всички за присъствието на форума.
Не случайно България обяви като ключов приоритет по време на Председателството на Съвета на Европейския съюз в областта на околната среда преходът към кръгова икономика и ефективното използване на ресурсите с цел постигане на устойчиво развитие, устойчив растеж за целия Европейски съюз, посочи зам.-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова. През последните години ние предприехме необходимите стъпки, за да се извърши промяната от линейна към кръгова икономика, но мисленето, както всички знаем, се променя най-трудно, особено когато излиза от общоприетото и наложеното. За да се случи тази промяна основна роля имат образованието и научните институти, затова приветствам ръководството на Варненския свободен университет и г-н Кремлис за инициативата за стартиране на магистърската програма „Кръгова икономика“. Инициатива, която, убедена съм, ще подпомогне и ускори прехода към устойчива, кръгова икономика, защото независимо от законите, политиките, стратегиите, които ние разработваме, ако няма подготвена почва, общество, което е готово за прехода, обучени специалисти, които са готови да прилагат новите модели, трудно бихме могли да говорим за успешен преход, категорична е зам.-министър Николова.

Според Николова връзката образование-наука-бизнес трябва да бъде насърчавана и развивана, за да намерят иновациите приложение в практиката. Тя подчерта ролята на политиците за създаване на среда, насърчаваща науката, образованието и реализацията на младите хора в България. Не на последно място, успехи се постигат в условия на партньорство. Затова е толкова важно, че тук на този форум, на старта на тази нова магистърска програма сме представители на научната общност, представители на институциите на държавно, на регионално, на местно ниво, представителите на бизнеса.

Приветствие към участниците във форума поднесе и г-н Яанченг Мао, началник отдел "Образование" в посолството на Народна Република Китай в Република България.
Г-н Мао подчерта значението на кръговата икономика като неизбежен избор за устойчивото развитие и сподели желанието на много китайски университети да изградят успешни партньорства с български университети и в частност с Варненския свободен университет.
Програмата на форума продължи с участието на специалния гост г-н Джордж Кремлис, под чийто патронаж се реализира магистърската програма „Кръгова икономика“.

За мен е истинско удоволствие да съм днес тук, за да поставим заедно началото на магистърската програма по кръгова икономика. Искам да отбележа, че Варненският свободен университет е „пионер“ в тази сфера, защото това е първата по рода си магистърска програма, която се открива в Европейския съюз и това е една възможност за популяризирането на тази тематика, както в рамките на Европейския съюз, така и извън него, което е от изключително значение. Почетният директор на дирекция „Околна среда“ на Европейската комисия подчерта ролята и участието на президента на Варненския свободен университет проф. д.ик.н. Анна Недялкова в тази инициатива. Той отбеляза, важността на образователно-научната и експертно-консултантска програма на ВСУ „Черноризец Храбър“, която включва обучение в бакалавърска, магистърска и докторска степен за създаването на нови хоризонти за разработването на темата „Кръгова икономика“.

По този начин ролята на Варненския свободен университет ще бъде доста видима на картата на Европа и на света, категоричен е Кремлис. Той подчерта, че присъствието на зам.-министър Атанаска Николова е категоричен знак за подкрепата на Министерството на околната среда и водите за тази инициатива. Присъствието на първата група студенти в магистърската програма от филиал Смолян, предизвика аплодисментите на препълнената зала и личните поздравления от страна на г-н Кремлис.
Разбира се, към тази програма ще се включат и други студенти – от Варна, от други градове, както и студенти от чужбина, тъй като съм убеден, че програмата ще привлече голямо внимание и интерес. В презентацията си пред участниците във форума Джордж Кремлис се спря на няколко ключови елементи, свързани с прехода от линейна към кръговата икономика. (Пълната презентация на Джордж Кремлис, можете да видите тук).
Форумът продължи с презентация на проф. д-р инж. Иван Домбалов, директор на Балканския научно-образователен център по екология и опазване на околната среда, който представи отпадъците като алтернативен суровинен и енергиен ресурс.
За мен е голяма чест да застана пред такава респектираща аудитория и да говоря за практиката в преработката на отпадъци, в момент, който се открива една модерна и иновативна  магистърска програма, абсолютно необходима в нашето време. Много трудно се горови след г-н Кремлис, защото това е човекът, който е допринесъл най-много за решаване на екологичните проблеми в Европа, коментира Директорът на Завода за третиране на твърди битови отпадъци „ЕКОИНВЕСТ АСЕТС“ АД, г-н Емил Дичев. Той се спря на състоянието и проблемите на преработката на отпадъци като представи гледната точка на бизнеса. Към днешна дата наблюдаваме липса на административен капацитет за справяне с проблемите в тази област, категоричен е той. Според него има липса на добре подготвени специалисти, както в местната власт, така и в частния сектор. Това води до вземането на недотам правилни, адекватни и верни решения за управление на отадъците. Адмирирам ръководството на Варненския свободен университет, защото това е една свободна ниша за обучението на качествени кадри, които тепъвра ще започнат да се обучават тук. Нещо повече, това показва връзката между университета и бизнеса, защото обикновено има голямо разминаване мужду това, което трябва на бизнеса и това, което произвеждат университетите. Емил Дичев заяви своята категорина подкрепа и обяви, че заводът за третиране на твърди битови отпадъци „ЕКОИНВЕСТ АСЕТС“ ще бъде партньор на магистърската прогама и ще осигури възможност за стажове на студентите в реална бизнес среда.

Форумът завърши с представяне на магистърската програма от нейния научен ръководител проф. д-р Емил Панушев.


В рамките на дискусията кметът на община Рудозем г-н Румен Пехливанов изрази адмирации към ръководството на Варненския свободен университет затова, че е в крак с днешния ден. Основен проблем, както на средното, така и на висшето образование е разминаването на професионалните умения, които студентите и учениците получават с нуждите на бизнеса и на администрацията. България в последните няколко години се утвърждава като лидер в подготовката на софтуерни специалисти. Надявам се и вие ще произведете следващите лидери на европейско ниво, че ще създадете онези лидери и онези кадри, които ще материализират, това, за което г-н Кремлис говори и ще постигнат целите, които Европейския съюз поставя пред всички нас. Надявам се студентите от магистърската програма да са едни от най-успешните млади хора в следващите години, каза още Румен Пехливанов.
Всичко, което чух до момента ме убеждава, че темата е не само изключително интересна,  но е и много актуална, актуална по онзи начин, по който започва Деветата симфония на Бетовен – с ударите на съдбата…, коментира председателят на Апелативен съд – Варна, Ванухи Аракелян. Чест прави на Варненския свободен университет и областния управител Стоян Пасев, че са успели отново да видят онова, което ще бъде актуално, проблематично, важно, значимо и в центъра на обществения интерес за следващите 20 години.

В резултат на нарасналия интерес и обществена подкрепа, срокът за записване в магистърската програма „Кръгова икономика“ се удължава до 15 септември 2018 г.

 


ПРЕЗЕНТАЦИИ:
 
Представяне на проекта на ВСУ „Черноризец Храбър“ „Иновативно образование за икономически растеж и социално приобщаване“
проф. д.ик.н. Анна Недялкова, Президент на ВСУ „Черноризец Храбър“

 
Кръгова икономика. План за действие на ЕС.
г-н Джордж Кремлис, Почетен директор на Генерална дирекция „Околна среда“ на Европейската комисия

 
Отпадъците – алтернативен суровинен и енергиен ресурс
проф. д-р инж. Иван Домбалов, директор на Балканския научно-образователен център по екология и опазване на околната среда

 
Състояние и проблеми на преработката на отпадъци
г-н Емил Дичев, директор на Завода за третиране на твърди битови отпадъци „ЕКОИНВЕСТ АСЕТС“ АД
 
Магистърска програма „Кръгова икономика“
проф. д-р Емил Панушев, научен ръководител на програмата