гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84

График за получаване на дипломи за висше образование от абсолвентите на ВСУ "Черноризец Храбър"

09 Юли 2020

Във връзка с усложнената епидемичнна обстановка в страната се отменят присъствените промоции на абсолвентите от Випуск 2020. Дипломите на випускниците от Юридическия факултет и Факултет "Международна икономика и администрация на ВСУ "Черноризец Храбър" могат да се получат по график.

Дипломите за висше образование се получават от абсолвентите в сектор „Дипломиране и сертифициране” от 8,30 – 12,00 и от 13,00 ч. – 15,30 ч. по график:
 
ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
дата специалност
13 юли 2020  Право
14 юли 2020  Право
15 юли 2020
 Защита на националната сигурност; ППООР;   Съдебно криминалистически     експертизи;                                    
 Митническо разузнаване и разследване;
16 юли 2020 Психология;
Психология и психопатология
на развитието;
17 юли 2020  Психологично консултиране;  
 Приложна психология
 
ФАКУЛТЕТ "МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ"
дата специалност
20 юли 2020 Бизнес администрация и мениджмънт - МБМ и МТ 
21 юли 2020 Публична администрация и мениджмънт; Европейска администрация и управление на проекти;
Администрация и право;
Лидерство в глобална среда;
Управление на културния туризъм;
Управление на проекти финансирани от фондовете на ЕС;
Реклама и връзки с обществеността в управлението на бизнеса;
Инфраструктура на администрацията;
22 юли 2020 Международни отношения и право;
Информатика; 
Софтуерно  инженерство;
Дигитален маркетинг и уеб дизайн;
23 юли 2020  Международни икономичски отношения;
Финанси и счетоводство;
Управление на бизнес проекти;
Финансов и банков мениджмънт и маркетинг,
24 юли 2020
Предприемачество;
Кръгова икономика;                                  Международни финанси

Абсолвентите, за които графикът не е удобен, могат да получат дипломите си след 24 юли 2020 г., всеки работен ден в сектор „Дипломиране и сертифициране” от 8,30 – 12,00 и от 13,00 ч. – 15,30 ч. 

Напомняме, че абсолвентите, които не са предали обходен лист, могат да получат бланка от Сектор "Дипломиране и сертифициране". Дипломата се получава след предаване на обходния лист.
 
► Задължително е спазването на всички противоепидемични мерки.

Виртуална церемония по дипломиране на Архитектурния факултет – 11 юли 2020 г., от 18.00 ч. на www.vfu.bg, www.youtube.com/VarnaFreeUniversity и www.facebook.com/VarnaFreeUniversity