гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Двама студенти на Варненски свободен университет с номинации "Студент на годината"

05 Март 2024Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ има повод за гордост, тъй като двама от неговите студенти получиха номинации в престижния национален конкурс „Студент на годината“, организиран от Националното представителство на студентските съвети в България. Мила Петрова, петокурсничка в специалност „Право“ и Яна Стоянова, студентка четвърти курс в специалност „Моден дизайн“, бяха номинирани съответно в категорията „Правни науки“ и „Студент-доброволец на годината“.

Мила Петрова, която е с успех до момента 6,00, владее френски и английски език и е носител на Годишна поименна награда на Община Варна за студенти от варненските висши училища за постигнати високи резултати в направление „Правни науки“, активно допринася за академичната общност на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“. Тя участва в различни форуми и състезания, печели призови места в национални конкурси, университетски олимпиади и програми. Освен това тя е член на Студентския съвет на университета и активно участва в организирането и провеждането на събития и научни форуми на Юридическия факултет. Мила Петрова проведе учебна практика в Община Варна, учебна практика в Окръжен съд – Варна и учебен стаж в кантора на частен съдебен изпълнител в град Варна.

Какво сподели Мила Петрова веднага след завръщането си, вижте във видото►Яна Стоянова, която учи четвърти курс в специалност „Моден дизайн“, ръководи клуба за изкуство и дизайн „Еклектика“ към Студентския съвет във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“. Клубът се фокусира върху формирането на творческа общност, организирането на събития и благотворителни базари за студенти и граждани на община Варна. Яна участва и като доброволец в проекта „Дари ми мечта“ на Сдружението за подкрепа на хора с умствени увреждания – Център за социална рехабилитация и интеграция „Чайка“.

Националният приз „Студент на годината“ има за цел да популяризира, отличава и насърчава постиженията на българските студенти от всички области на висшето образование пред обществеността. От основаването си през 2006 г. той успешно е отличил над 500 талантливи и амбициозни студенти, които са показали изключителни постижения в обучението си, научноизследователската дейност и обществената работа. Носителите на приза получават грамота, парична награда и статуетка, символизираща стремежа към знания и академични постижения.