гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Джордж Кремлис: Магистърската програма „Кръгова икономика“ е първа по рода си в ЕС

26 Ноември 2021Вторият випуск на пилотната в България и в Европейския съюз интердисциплинарна магистърска програма „Кръгова икономика“ започна обучение във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“. 25 студенти ще учат със стипендии, осигурени от Настоятелството на университета. Новата академична година в магистърската програма бе открита от проф. д. ик.н. Анна Недялкова – председател на Настоятелството на ВСУ "Черноризец Храбър" и Джордж Кремлис – почетен директор на Генерална дирекция „Околна среда“ в Европейската комисия, под чийто патронаж се провежда магистърската програма.

„Магистърската програма „Кръгова икономика“ на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ е първа по рода си в Европейския съюз. Това е чудесна инициатива, на която поставихме началото с проф. д.ик.н. Анна Недялкова преди три години“, каза по време на откриването Джордж Кремлис. Той допълни, че с квалификацията, която ще придобият студентите, ще могат да намерят своето място в професиите на бъдещето – в една подобрена екологосъобразна среда с нови модели на поведение, потребление и производство.

Проф. д.ик.н. Анна Недялкова изтъкна, че университетът и научната общност стъпват уверено към знанието за бъдещето, знанието за трансформацията на икономиката и обществото, които ще са новата реалност. Тя се обърна към студентите с думите: „Щастливци сте, защото имате шанса да сте сред първите, които ще разберат, че кръговата икономика – тази нова материя, тепърва ще роди специалности, професии и области на икономиката и обществената организация, за които още не подозираме. Имате шанса да мобилизирате своя потенциал за развитието на човечеството. Тя допълни, че членовете на Настоятелството са подкрепили проекта, за да създадат иновативен продукт и да стимулират бъдещото търсене на нов тип специалисти в широк кръг сфери.Пълният разговор с Джордж Кремлис по въпросите на кръговата икономика може да гледате тук ►

Студентите, които ще се обучават със стипендии в магистърската програма, са с интереси в областта на екологията, опазването на околната среда, представители на неправителствени и на общински администрации от страната, предприемачи и др. „Очакваме в рамките на двата семестъра те да създадат разнообразни иновативни проекти, тъй като обучението е свързано с работа по конкретни задания“, коментира доц. д-р Елеонора Танкова, декан на факултет „Международна икономика и администрация“. Тя посочи, че ВСУ „Черноризец Храбър“ ще разработи и многоезична онлайн платформа за обучение, която ще се ползва от партньорите в проекта „Познаване на кръговата икономика в Черноморския басейн CIRCLECON - BSB 1021”.

В рамките на проекта днес се проведе и работна среща с участието на Джордж Кремлис, Алкис Ставридис - инвестиционен консултант, кметове на общини, изследователи, учени, експерти, представители на НПО, професионалните камари и бизнеса. Коментирани бяха въпроси, свързани с оценката на замърсяването, регулаторната рамка и управлението на местно, регионално и национално ниво, ролята на предприемачеството и поведенческите модели. ВСУ „Черноризец Храбър“ е водеща организация в проекта, с партньори от Гърция, Украйна, Грузия и Турция.


 
„Кръговата икономика е философия. Дълго време бяхме консуматорско общество, а сега ще започнем да разсъждаваме какво потребяваме и какъв е животът на отпадъците. В следващите години ще чуваме все повече думите „кръгова икономика“, „зелена сделка“, „въглеродни емисии“. Вярвам, че това са акцентите на бъдещето, а магистърската програма ще ни даде необходимите знания да изградим умения и да ги развием. Време е, готови сме да приложим европейските практики“, каза стипендиантът в програмата Галя Георгиева – магистър по комуникации и по информатика и компютърни науки, началник на отдел „Връзки с обществеността и административно-правен“ към Общинския съвет във Варна.

В първия випуск студенти, който се дипломира през миналата година, се включиха експерти от общинската и районните администрации във Варна, пряко свързани с опазването на околната среда. В рамките на обучението те разработиха и предложиха решения на конкретни проблеми, част от които намериха практическо приложение и бяха представени на международни научни форуми.