гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Доц. д-р Антон Грозданов гостува в предаването "Море и бряг" на Радио Варна

24 Юни 2021Монографичният труд „Правен режим на услугите в корабоплаването“ е посветен на някои от основните договори в сферата на търговското корабоплаване. Двутомникът е с автор доц. д-р Антон Грозданов, който е заместник декан на „Юридически факултет“ във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“. Монографията стана повод тази година доц. Грозданов да получи „Награда Варна“ в сферата на науката и висшето образование.

„В книгата са представени няколко правни института, които са изключително важни за търговското корабоплаване. Това са: договорът за агентиране, за посредничество, договорът за пилотаж и т.нар. договор за корабен мениджмънт. Безпорно в основата на търговията по море и договорът за морски превоз на товари“, каза за Радио Варна Антон Грозданов.

Монографията разглежда и проблеми, свързани с някои договори, като този за корабен мениджмънт, каза доц. Грозданов и уточни: „Проблем възниква още с дефиницията на тази договор в Кодекса на търговското корабоплаване. Там е записано, че можеш да бъде корабен мениджър, ако счетоводно обслужваш кораба. Това означава, че, примерно, корабособственикът може да сключи договор с кантора за счетоводно обслужване и по силата на нашия закон излиза, че той е корабен мениджър, което според мен е абсурдно“.

Антон Грозданов посочи и друг проблем в закона: „Там на първо място е ситуиран договорът за агентиране, а след това договорът за посредничество. Това е погрешно и не е съобразено с логиката на процесите в търговското корабоплаване, защото агент има, когато има кораб. Първо посредникът трябва да намери подходящ кораб и чак след това идва ролята на корабния агент“.

Според доц. Грозданов, правните норми, касаещи търговското корабоплаване, може да бъдат прецезирани, ако законодателят се вслушва повече в специалистите в тази област, особно в предложенията на браншовите организации.

Чуйте разговорът на водещия Валери Великов с доц. д-р Антон Грозданов ►