гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84

Единственото акредитирано в България дистанционно обучение по информатика и компютърни науки е във ВСУ „Черноризец Храбър“

16 Юли 2020


НАОАЧетвърта поредна програмна акредитация за срок от пет години получи професионалното направление „Информатика и компютърни науки“ на ВСУ „Черноризец Храбър“ от Националната агенция по оценяване и акредитация към Министерски съвет. Варненският свободен университет продължава да е единственият университет в България с акредитирана в дистанционна форма на обучение бакалавърска специалност „Информатика и компютърни науки“. НАОА увеличи и броя на студентите, които могат да се обучават в специалностите от направлението.
За първи път са акредитирани в дистанционна форма и три от магистърските програми в направлението – „Дигитален маркетинг и уеб дизайн“ – на български език, „Софтуерно инженерство и мениджмънт“ и „Data Science“ – на английски език. Програмите се предлагат и в редовна и задочна форма на обучение. Магистърските програми „Софтуерно инженерство и мениджмънт“ и „Киберсигурност“ също са акредитирани в редовна и задочна форма на обучение.

НАОА акредитира и докторската програма „Информационни системи и технологии, информатика и компютърни науки“. В момента в програмата се обучават двама български и петима чуждестранни докторанти. Предстои записване на още двама български докторанти.
Специалностите от компютърните науки са сред най-предпочитаните от кандидат-студентите във Варненския свободен интерес. В сегашните условия към дистанционната форма на обучение в бакалавърската програма „Информатика и компютърни науки“ проявяват интерес кандидати от България, САЩ, Канада, Германия, Нидерландия и др.

Вече започна приемът на студенти за дистанционна форма на обучение в новоакредитираните специалности.

Първият випуск бакалаври по информатика и компютърни науки в дистанционна форма на обучение ще се дипломират на специална виртуална церемония в края на 25 юли 2020 г. Абсолвентите се реализираха професионално още по време на обучението си в универеситета.


информатика и компютърни науки