гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Започва ХХII Лятна научна сесия на Юридическия факултет на ВСУ „Черноризец Храбър“

29 Юни 2023
ХХII Лятна научна сесия на Юридическия факултет на ВСУ „Черноризец Храбър“ ще се проведе на 30 юни и 1 юли 2023 г. Тя ще бъде открита на 30 юни в 10,00 ч. в Учебно-спортния комплекс на университета.

По традиция Лятната научна сесия на Юридическия факултет се провежда в три направления – “Правни науки”, “Сигурност и безопасност” и “Психология”. Тази година темите са: “Право: Предизвикателства и решения”, „Геополитически и международноправни измерения на националната сигурност“ и „Приложна психология – възможности и перспективи”.

С особен интерес се очакват пленарните доклади на проф. д-р Петър Христов, ректор на Варненския свободен университет, проф. д.ю.н Йонко Кунчев – декан на Юридическия факултет и проф. д.н. Людмил Георгиев – преподавател в катедра „Психология“.

Темите на конференцията провокираха интереса на участници от висши училища и научни организации от България и чужбина, които са подготвили над 100 научни доклада. Участие ще вземат учени, изследователи, експерти, докторанти и студенти от водещи български университети – ВСУ „Черноризец Храбър“, Технически университет - Варна, СУ „Св. Климент Охридски“, ПУ „Паисий Хилендарски“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Югозападен университет „Неофит Рилски“, Благоевград, УНИБИТ. В конференцията ще участват учени от Института за държавата и правото към БАН, Института за изследване на населението и човека, Институт за личностна и организационна ефективност и др.

ХХIІ ЛЯТНА НАУЧНА СЕСИЯ`2023

30 ЮНИ 2023 г.
ПЛЕНАРНА СЕСИЯ 
10,00 ч. – УСК 1

Научна конференция
„ПРАВО: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ”

13,30 ч. – Езиков  център
15,30 ч. – Езиков  център

Научна конференция
„ГЕОПОЛИТИЧЕСКИ И МЕЖДУНАРОДНОПРАВНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ”

13,30 ч. – Кабинет по качество
15,30 ч. – Кабинет по качество

XХІI международна  научна конференция
„ПРИЛОЖНА ПСИХОЛОГИЯ - ВЪЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ”

13,30 ч. – зала УСК 1
Секция „Позитивна психология в образованието“ 
15,30 ч. – зала УСК 1
Секция „Теоретична и приложна психология“
15,30 ч. – зала УСК 2

01 ЮЛИ 2023 г.
Научна конференция
„ПРАВО: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ”

9,30 ч. – Езиков  център

Научна конференция
„ГЕОПОЛИТИЧЕСКИ И МЕЖДУНАРОДНОПРАВНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ”

9,30 ч. – Кабинет по качество

XХІI международна  научна конференция
„ПРИЛОЖНА ПСИХОЛОГИЯ - ВЪЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ”

Обща секция за студенти и докторанти „Млад изследовател“ 
9,30 ч. – зала УСК 1