гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Извънредният и пълномощен посланик на Република Казахстан в България Н. Пр. Виктор Темирбаев посети ВСУ "Черноризец Храбър"

07 Февруари 2024
Извънредният и пълномощен посланик на Република Казахстан в България Н. Пр. Виктор Темирбаев посети Варненския свободен университет, и бе посрещнат от президента на университета доц. д-р Красимир Недялков и академичното ръководство. По време на визитата, дипломатът се запозна с историята и резултатите от партньорството между Варненския свободен университет и университети в Казахстан. Той изрази желание за  разширяване и задълбочаване на контактите между ВСУ "Черноризец Храбър" и казахстанските висши училища. 

По-късно Н. Пр. Темирбаев се срещна и с казахстански студенти от различни университети, които се обучават във Варна. 

Варненският свободен университет има дългогодишен опит, традиции и значими постижения в областта на образованието и партньорството с Казахстански образователни институции. Преди 30 години, в първите години от създаването на университета, на ВСУ „Черноризец Храбър“ се довериха 50 бакалаври от Казахстан, в последствие те завършиха и магистърска степен. През последните 10 години над 40 казахстанци избраха Варненския свободен университет за своята образователно-научна степен „доктор“, а двама защитиха степен „доктор на науките“. Сред тях е Акълтай Касимов – утвърден учен в областта на правото и дългогодишен председател на областен съд, който от 2015 г. е съдия във Върховния съд на Република Казахстан по граждански и административни дела. Към момента във Варненския свободен университет са зачислени 18 докторанти от Казахстан. Младите учени са в професионалните направления „Право“, „Икономика“ и „Администрация и управление“. Проведе се обучение и на двама носители на престижната международна президентска стипендия "Болашак", както и на преподаватели от Международния Таразки иновационен институт по програма "Лидерство в управлението на висшето образование" в катедра "Икономика“ на ВСУ „Черноризец Храбър“.

Професор д.ик.н. Анна Недялкова - председател на Настоятелството на университета, бе удостоена с титлата "Doctor Honoris Causa" на Централноазиатския иновационен университет в Република Казахстан за нейните изключителни научни постижения през 2021 г., а година по-късно Извънредният и пълномощен посланик на Република Казахстан в България, Темиртай Избастин, бе удостоен с титлата "Doctor Honoris Causa" на Варненския свободен университет за неговия принос към интернационализацията на образователната и научно-изследователската дейност на университета и за подкрепата му за сътрудничеството между академичните институции на България и Казахстан.