гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84

Излезе от печат „Курс по криминалистика“ на проф. д.ю.н Йонко Кунчев

30 Януари 2020

Излезе от печат дългоочакваният първи том на „Курс по криминалистика“ на проф. д.ю.н.  Йонко Кунчев  – декан на Юридическия факултет на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър” и ръководител на магистърската програма „Съдебни експертизи“ в университета.  Курсът е проектиран в 4 тома, всеки от които има самостоятелен предмет в различни областти на криминалистиката. Предмет на първия том са историческите и теоретични основи на криминалистическата наука. Анализирана е практическата функция на криминалистиката – научно да съдейства за разкриване на обективната истина в наказателния процес в съответствие с нейния предмет. Книгата е предназначена за органите на досъдебното производство, съда, специалистите в областта на криминалистическите експертизи, студентите от специалностите „Право”, „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред (модул „Криминалистика”) и магистърската програма по „Съдебни експертизи” във ВСУ „Черноризец Храбър”, както и за всички, които проявяват по-задълбочен интерес към криминалистическата наука.

Книгата запълва съществена празнина не само в криминалистическата теория, но и в учебния фонд на обучението по криминалистика. Студентите от Юридическия факултет на ВСУ „Черноризец Храбър” вече ще разполагат и с учебник по една от изучаваните дисциплини в модул „Криминалистика” – Обща теория на криминалистиката.  Чрез своите книги, създадените с активното му участие кабинети по криминалистика, както и чрез богатия си практически, изследователски и преподавателски опит проф. д.ю.н. Йонко Кунчев има съществен принос за повишаване нивото на криминалистическата подготовка на студентите от Юридическия факултет на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”. 

„Курс по криминалистика“, том I се издава от „Сиела“ и вече може да се намери в книжарниците и в електронния магазин на издателството.
 

Как да кандидатствате в специалност "Право"
Още информация за специалност "Защита на националната сигурност"  
Специалност "Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред" 

Магистърска програма "Съдебни криминалистически експертизи" ►


График за кандидатстване