гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

"Клубът на криминалиста" създаде "Корпус на поемните лица" и в Пловдив

04 Декември 2022


​ "Клубът на криминалиста" към Варненския свободен университет "Черноризец Храбър" разшири дейността си на територията на град Пловдив. Студенти от специалност "Право" в Пловдивския университет – членове на Клуба, се обединиха в местен "Корпус на поемните лица", под ръководството на проф. д.ю.н. Йонко Кунчев.

Официално бе дадено началото на тясно сътрудничество между студентите, включени в ,,Корпус на поемните лица” и ОД на МВР в Пловдив, а проф. д.ю.н. Йонко Кунчев предостави списък от 45 студенти, изявяващи желание да съдействат при провеждане на действия по разследването - оглед, претърсване, изземване, разпознаване и всички следствения действия, при които възникнат трудности при привличането на поемни лица.

На събитието присъстваха директорът на Областна дирекция на МВР Пловдив - старши комисар Васил Костадинов, районният прокурор на Пловдив Чавдар Грошев, заместник-районният прокурор Атанас Илиев, началник на отдел ,,Разследване” Светла Пендова, доц. д-р Даниела Дончева - декан на Юридическия факултет на Пловдивския университет ,,Паисий Хилендарски”, проф. д.ю.н. Йонко Кунчев - декан на Юридическия факултет на Варненски свободен университет ,,Черноризец Храбър”, както и студенти от Пловдивския университет. Ръководителите на полицията и прокуратурата споделиха мнение, че проектът е изключително навременен.
На членовете на "Клуба на криминалиста" в Пловдив бе предоставен специално разработеният във ВСУ „Черноризец Храбър“ ,,Наръчник на поемното лице” и значка.

"Клубът на криминалиста" бе създаден във Варненския свободен университет в началото на 2021 г. по идея на студентите от частното висше училище. Те инициираха и създаването на "Корпус на поемните лица" – с желаещи да участват в провеждането на процесуално-следствени действия, като списъкът бе предоставен на директора на ОД на МВР - Варна старши комисар Атанас Михов. Преди месец студентите получиха благодарствено писмо от ръководството на МВР - Варна. В него се казва: "Най-сърдечно Ви благодарим за Вашата инициатива за създаване на "Корпус на поемните лица" и оказаното съдействие, което ни е от неоценима помощ при провеждането на процесуално-следствени действия по разследване на досъдебното производство с практическа и правна сложност".

Членовете на Клуба на криминалиста са добре обучени, млади и отговорни хора, които имат познания в областта на криминалистиката и интерес към разследването в досъдебната фаза. Всички те преминаха през първото по рода си обучение „Профилиране на неизвестни извършители на престъпления“, проведено от проф. д.ю.н. Йонко Кунчев през 2021 г. Тази година курсовете на Юридическия факултет събраха почти два пъти повече обучаеми. Голяма част от участниците са студенти от специалностите „Право“, „Защита на националната сигурност“ и „Психология“, както и възпитаници на университети в София, Пловдив, Бургас, Велико Търново и др. Така Клубът на криминалиста на практика вече е национално представен.

Работи се по идеята, след Варна и Пловдив, доброто сътрудничество на „Корпуса на поемните лица“ с органите на реда да продължи и в други градове на страната.