гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Корпусът на поемните лица ще бъде представен на директора на МВР - Варна

21 Февруари 2022

По покана на Юридическия факултет на ВСУ „Черноризец Храбър“, директорът на ОД на МВР – Варна старши комисар Атанас Михов и началникът на отдел „Разследване“ на ОД на МВР – Варна комисар Иван Иванов, ще посетят университета на 22 февруари 2022 г. от 14.00 ч. Те ще получат списък с повече от 30 студенти, които желаят да бъдат привличани като поемни лица при провеждане на разследване в досъдебното производство.

Инициативата е на Клуба на криминалиста, създаден към Варненския свободен университет. В Клуба участват млади хора, проявяващи интерес към разследването и криминалистиката, които ще оказват съдействие на органите на реда при провеждане на действията по разследването, когато възникват трудности за привличане на поемни лица.

Членовете на Клуба на криминалиста, под ръководството на декана на Юридическия факултет проф. д.ю.н. Йонко Кунчев, разработиха Наръчник на поемните лица. В него са посочени правата и задълженията, същността и процесуалните правила за провеждане на действията по разследването.

Клубът на криминалиста бе създаден през миналата година по инициатива на студенти от Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“. Те инициираха и създаването на Корпус на поемните лица – с желаещи да участват в провеждането на процесуално-следствени действия – оглед, претърсване, изземване, разпознаване и следствени експерименти. Членовете на Клуба са добре обучени, млади и отговорни хора, които имат познания в областта на криминалистиката и интерес към разследването в досъдебната фаза. Всички те преминаха през първото по рода си обучение „Профилиране на неизвестни извършители на престъпления“, проведено от проф. д.ю.н. Йонко Кунчев през 2021 г. Тази година курсовете на Юридическия факултет събраха почти два пъти повече обучаеми. Голяма част от участниците са студенти от специалностите „Право“, „Защита на националната сигурност“ и „Психология“, както и възпитаници на университети в София, Пловдив, Бургас, Велико Търново и др.

Срещата с областния директор на МВР е в контекста на доброто сътрудничество на Варненския свободен университет с Министерството на вътрешните работи. В университета се обучават много студенти, които са завършили Академията на МВР. В учебния процес се включват и преподаватели от МВР. Осъществява се съвместен проект за подобряване и модернизиране на образователната инфраструктура, който се реализира от Академията на МВР в партньорство с ВСУ „Черноризец Храбър“, УАСГ и Медицинския институт на МВР, финансиран по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж". Академията на МВР и ВСУ „Черноризец Храбър“ ще разработят две нови съвместни магистърски програми, които разкриват актуални специалности, необходими на пазара на труда – „Защита правата на човека“ и „Противодействие на киберпрестъпността“. Обучението по тях ще започне от новата академична 2022/2023 година.