гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Отлични възпитаници на специалност "Право" на ВСУ "Черноризец Храбър" вече са стажант-юристи в съда

12 Януари 2021


Стефан Даскалов - председател на Студентския съвет в периода 2017 - 2019 г. и капитан на отбора по наказателно право на ВСУ "Черноризец Храбър" вече е стажант във Варненския окръжен съд


Стефан Даскалов, Виктория Тодорова, Георги Димов, Сияна Иванова, Дафнина Петкова и Петранка Костова - възпитаници на специалност "Право" на ВСУ "Черноризец Храбър" вече са стажант-юристи във Варненския окръжен съд. На официална церемония вчера, те подписаха актовете си за встъпване и получиха стажантските си книжки от председателя на съда, съдия Марин Маринов.

Сред стажантите са Стефан Даскалов - председател на Студентския съвет на университета в периода 2017 - 2019 г. и Виктория Тодорова - носител на Годишната поименна награда на кмета на Община Варна за 2019 г. Тя участва в шестмесечен стаж в Комисията по помилването към Президента на Република България и работи рамо до рамо с едни от най-големите експерти в областта на наказателното право, криминологията и психологията. 

По време на обучението си в университета Стефан и Виктория общуваха активно със съдиите от Варненския окръжен съд, които водят отбора по наказателно право на ВСУ "Черноризец Храбър", представил се достойно и спечелил редица състезания. Треньори на отбора са съдия Иваничка Славкова - зам.-председател на ВОС, Светла Даскалова, Светослава Колева-Ангелова и Марин Атанасов - съдии в Окръжния съд. 

Стажът на съдебните кандитати е половин година – 2 месеца общ и 4 месеца специализиран стаж. Целта е юристите да се запознаят с организацията и работата на органите на съдебната власт, адвокатурата и нотариалната дейност. Те имат възможност да си изберат съдия-наставник от състава на Окръжен съд – Варна, който да им възлага писането на съдебни актове, съобщава пресслужбата на съда.

„Това е време за придобиване на представа за работата на правораздавателните институции, затова използвайте ефективно стажа си. Ползвайте това време, за да се ориентирате в коя област желаете да се развивате. Срещата с различните институции през този период ще Ви бъде много полезна!“, каза председателят на ВОС съдия Маринов.

Стажът е финалната стъпка, преди да положат изпит и да придобият юридическа правоспособност.


Съдия Марин Маринов - председател на ВОС, връчва документите на Виктория Тодорова


Снимки: Пресслужба на ВОС