гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Отлично представяне на студентите по архитектура в конкурса на ВСУ „Черноризец Храбър“ за общежитие и жилищни сгради „Чайка“

07 Юни 2024

Проект: Траяна Йорданова и Мая Димитрова
Проект: Траяна Йорданова и Мая Димитрова


Архитектурният конкурс за проект на студентски общежития и жилищни сгради “Чайка”, организиран от президентското ръководство на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, приключи с блестящо представяне на осем проекта. В конкурса участваха студентите в V курс на специалност “Архитектура”, които имаха за задача да проектират многофамилни жилищни сгради, както и прилежащите към тях обществени звена. Участниците интегрираха в проектите си знанията си по учебните дисциплини “Жилищни сгради”, “Обществени сгради” и “Интериор”, “Антисеизмично строителство”, което бе отлична възможност за младите архитекти да демонстрират своите умения и креативност. 

Първото място заслужено заеха Траяна Йорданова и Мая Димитрова. Проектът им разделя имота на две части - с жилищна и обществена функция. Градоустройственото решение елегантно пречупва жилищните обеми като обгръща природната даденост, създавайки не само максимално добра ориентация на жилищните единици, но и възможност за морска гледка на всеки апартамент с уединени кътове. Семплият архитектурен образ на фасадното решение рефлектира огледално на концепцията за „рамка към морето“, като акцентира върху силната връзка с околната среда и създава усещане за лекота, спокойствие и хармония. Предложението на студентите за разполагане на обществените звена към главната улица, позволява улеснен достъп и удобна логистика. Студентите получиха награда от 5000 лв. за своята впечатляваща екипна работа. Второто място беше присъдено на Надежда Зафирова за нейното индивидуално представяне, наградено с 3000 лв. Третото място бе за Ванеса Росенова и Дебора Тодорова, които получиха награда от 2000 лв. Всички участници в конкурса се представиха с изключителна креативност и професионализъм, за което получиха поощрителни парични награди от президента на ВСУ “Черноризец Храбър” доц. д-р Красимир Недялков.

Проектите бяха оценени от жури, председателствано от президента на Варненския свободен университет и членове: Яни Янев - вицепрезидент, доц. д-р арх. Пламен Петров - зам.-декан на Архитектурен факултет, доц. д-р инж. Дария Михалева - ръководител катедра „Строителство на сгради и съоръжения“ към Архитектурния факултет и преподавателите - проф. д.н. арх. Александър Слаев, д-р арх. Радост Райновска, гл. ас. д-р арх. Христо Топчиев, както и хон. ас. арх. Николай Рачински - преподавател в Архитектурния факултет и председател на САБ - Варна, и Денислав Киров - управител на “АБ Инвест Груп” ЕООД.

Представените архитектурни решения от всички участници бяха оценени от преподавателите - членове на комисията, и като част от знанията и уменията, които студентите трябва да притежават във връзка с изучаваните от тях дисциплини.

Наградите на участниците в конкурса бяха връчени със заповед на президента на университета по време на тържествената церемония по дипломиране на випуска. ВСУ „Черноризец Храбър“ има дългосрочна политика за възлагане на реални проекти на своите студенти, като по този начин ги насърчава да обогатяват своето лично портфолио още по време на следването си. Това позволява на бъдещите архитекти да приложат на практика своите способности, като същевременно се запознават с реални професионални предизвикателства.

Политиката на университета не само подпомага студентите в изграждането на техните професионални компетенции, но и допринася за създаването на иновативни и устойчиви архитектурни решения, които обогатяват градската среда. Уникалният университетски парк също бе създаден по студентски проект през 2012 г. и е доказателство за успешните инициативи на ръководството на ВСУ „Черноризец Храбър“.
Блестящият финал на конкурса подчертава ангажимента на ВСУ „Черноризец Храбър“ към развитието на млади таланти и създава платформа за изява на студентите, където те могат да демонстрират своите способности и да получат признание за своя труд. Конкурсът предостави отлична възможност за студентите да създадат иновативни и устойчиви архитектурни решения, като същевременно насърчи тяхното професионално и личностно развитие.Траяна Йорданова и Мая ДимитроваНадежда ЗафироваВанеса Росенова и Дебора Тодорова