гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | priem@vfu.bg

Проект за визуализация на емоции предложиха студенти в Международната научна конференция "SmartConf 2020"

11 Декември 2020

Могат ли да се визуализират емоции от вече преживени събития? И как това би помогнало за изучаването на Космоса, за изследване на психическото състояние на човека или дори за разкриването на криминални престъпления?

Своя невъзможен (за сега) проект представят Яна Стоянова - I курс в специалност "Моден дизайн" и Калина Петева - второкурсничка в специалност "Международен бизнес" (на английски език).

Двете участваха в постер-сесията на Международната научна конференция „Наука и бизнес за интелигентен растеж” ("SmartConf 2020"), организирана от катедра „Информатика" на университета. Студентската сесия бе истинско предизвикателство, посветено на невъзможните за реализиране към този момент идеи, под името "Научна фантастика - със сигурност".

Как и защо новите технологии обединиха в екип студенти от специалностите "Моден дизайн" и "Международен бизнес", вижте във видеото ►
От тази година студентите на Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" се обучават по нови, модерни учебни планове и програми, които залагат на силните страни на всеки млад човек, разкриват неговия талант и дават възможности за изява на креативността и иновациите.
Част от специалните възможности за студентите от професионалните направления „Администрация и управление“, „Икономика“, "Информатика и компютърни науки“ и „Психология“, са свързани с изучаването на две специалности по един учебен план или със  задълбочаването на специализираната подготовка.

Вижте пълен запис на Международната научна конференция „Наука и бизнес за интелигентен растеж” ("SmartConf 2020").