гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

СЕРТИФИКАТНИ ИЗПИТИ ПО ЧУЖД ЕЗИК ПРЕЗ МЕСЕЦ АПРИЛ 2024

29 Март 2024

Департаментът за чуждоезиково обучение и следдипломна квалификация организира пролетна сертификатната сесия. Сертифицирането ще се проведе онлайн:
  • Английски език – 12 април 2024 г. (петък) от 13:30 часа;
  • Руски език – 13 април 2024 г. (събота) от 13:00 часа.
Ако владеете някой от тези езици и искате да притежавате сертификат на ВСУ „Черноризец Храбър“, може да заявите желанието си за участие в сесията, като попълните заявлението в рубриката „Чуждоезиково обучение“ с име „Заявление за сертифициране на знания по чужд език“.
Срокът за попълване на заявлението е 08.04.2024 г.

За явяването на сертификатен изпит студентите на ВСУ „Черноризец Храбър“ заплащат такса от 150 лв., която трябва да се приведе до 08.04.2024 г. по сметката на университета:
ТБ „Централна кооперативна банка“ АД
BIC: CECBBGSF
IBAN код: BG20CECB979010A3494100 – в лева
Основание за плащане: Сертификатен изпит за равнище на владеене на чужд език

Ако имате нужда от допълнителна информация, свържете се с нас:

Email: fltdept@vfu.bg
Тел.: 052 359 593