гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Студенти от ВСУ „Черноризец Храбър“ предстои да заминат за BI Norwegian Business School

20 Септември 2019

Те ще получат две дипломи – от Варненския свободен университет и от един от най-престижните университети в Норвегия

 Студенти от първия випуск на специалност „Международен бизнес“, които завършват трети курс през учебната 2019 / 2020 г., ще продължат образованието си в BI Norwegian Business School – един от най-престижните университети в Норвегия и Европейския съюз, с който ВСУ „Черноризец Храбър“ има партньорски отношения.

Те ще бъдат първите, които през следващата година ще заминат за Осло и при успешно представяне на изпитите, ще получат дипломи и от двата университета.

Обучението е на базата на договор, подписан през 2017 г. между Варненския свободен университет и BI Norwegian Business School. BI е единственото бизнес училище в Норвегия с три престижни международни акредитации. В световен мащаб по-малко от 1% от бизнес училищата са с подобна акредитация, наречена „Тройна корона“. През юни т.г. Варненският свободен университет получи най-високата си акредитационна оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация към Министерски съвет – 9,21 (по десетобалната система), която го изведе на първо място сред частните университети в България.

Студентите в специалност „Международен бизнес“ са от България, САЩ, Великобритания, Украйна и Турция. Те са с отличен успех от обучението си във ВСУ „Черноризец Храбър“ и владеят отлично английски език. В норвежката столица ще продължат обучението си в IV курс по специалност „Финанси“. През първите три години във Варненския свободен университет бъдещите експерти изучават дисциплини в сферата на международната търговия, финанси, банкови транзакции на международните пазари, финансова отчетност, банково дело, международен маркетинг и др. Учебната програма е съобразена с потребностите на бизнеса и разработена на базата на международния опит в областта на икономиката и европейското законодателство. Лекциите се водят от топ преподаватели на ВСУ „Черноризец Храбър“ и експерти от практиката в сферата на предприемачеството и инвестициите. Част от обучението e в среда, разработена за стартиране и развитие на собствен бизнес и управление на инвестиционни проекти.

Получаването на две европейски дипломи е силно конкурентно предимство за студентите на Варненския свободен университет – гаранция за успешна реализация в България и чужбина.

Приемът за учебната 2019 / 2020 г. в съвместната програма с BI Norwegian Business School продължава във ВСУ „Черноризец Храбър“ до 30 септември 2019. За програмата може да се кандидатства и в рамките на летния прием.