гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Студенти от две магистърски програми се обучаваха „на терен“ в Пловдивския панаир

12 Ноември 2018

Студентите от магистърски програми „Кръгова икономика“ и „Данъчен и митнически контрол" във Филиал Смолян на Варненския свободен университет проведоха изнесено обучение в Международния панаир – Пловдив на 10 ноември 2018 г.
Обучението е част от изграждане на мрежа от устойчиви механизми за интегриране на знанията в практиката и успешното им прилагане в реална работна среда.
Посещението на панаира е част от практически насоченото обучение и е средство за постигане на основната цел на двете програми – получаване на необходимия обем от практически знания и умения чрез съвместна работа с експерти от практиката.


Обучението в работна бизнес среда е сред предпочитаните методи от младите хора. Придобитите по този начин знания и умения са една добра основа за успешната им бъдеща реализация.