гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 052 355 106

Студенти от Москва избраха да проведат своя стаж във ВСУ "Черноризец Храбър"

09 Април 2021


Студентите Наталия Иванова, Диана Вечер и Таисия Семьонова с проф. д.и.н. Румяна Михнева


За първи път във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ провеждат стаж студенти от Държавния академичен университет за хуманитарни науки (ДАУХН) – гр. Москва, Русия. 

През 2019 г.  между двата университета бе сключен договор за сътрудничество и съвместна дейност. ДАУХН към Руската академия на науките обединява традициите на руската наука със съвременните изисквания за постигане на високи резултати във висшето образование. Преподавателският състав включва световно известни учени - академици и член-кореспонденти. 

От началото на месец март в продължение на три месеца студентите от специалност „Международна регионалистика” Наталия Иванова, Диана Вечер и Таисия Семьонова провеждат своя стаж при нас. Стажът е онлайн, провежда се дистанционно на руски език. Водещи преподаватели са проф. д.и.н. Румяна Михнева и проф. д.с.н. Иво Христов. Студентите изслушаха въвеждащите лекции по 4 теми: „Българско-руски дипломатически отношения”, „Социални трансформация в България след 1989 г.”, „Геополитика и идеите на „Руския мир” и „Руската емиграция в историята на България след 1918 г.“ и провеждат консултации с водещите преподаватели. Дискусии, съвместно обсъждане на видеоматериали, тестови задания и защита на курсови работи – стажът протича в динамична и приятелска обстановка.

Опитните български лектори имат амбицията след приключването му трите студентки да виждат с други очи сложния Балкански регион и мястото на България в него, да разбират историческия произход на конфликтността му и ролята на външните сили за случващото се тук, да "виждат" хилядолетната цивилизационна общност на Черноморието. И за да не бъде всичко твърде традиционно и оставено само на фантазията, образите се допълват с майсторски заснети клипове – „полетът“ над България, Синеморец и Варненския свободен университет, което позволява на Наталия, Диана и Таисия не само да слушат, но и да „видят” онова, за което се говори, и им се налага да изучават и вникват за първи път. Списъкът с литература, предоставен на стажантите е  прецизно подбран и предназначен за допълнително обогатяване на знанията и самостоятелна работа.

Стажът е на обменни начала, предстои включването на студенти от Варненския свободен университет и се надяваме, че ще се превърне в добра практика и ще продължи да се провежда и в бъдеще.