гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Студенти от Юридическия факултет посетиха Областната администрация във Варна

01 Декември 2023
Студенти от Юридическия факултет на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър"посетиха Областната администрация във Варна и се срещнаха с областния управител проф. д-р Андрияна Андреева и нейния екип.

Нашите възпитаници бяха водени от преподавателя по конституционно право доц. д-р Емилия Сидерова.

Проф. Андреева представи ролята на администрацията в координацията и управлението на областта и 12-те общини, които влизат в нея. Част от правомощията на областния управител са свързани с осъществяването на административен контрол за законосъобразност на актовете на органите на местно самоуправление - общинските съвети и местната администрация в лицето на кметовете. 

Срещата не само разшири знанията на студентите за функционирането на областната администрация, но и ги мотивира да задълбочат познанията си за държавната администрация.