гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Студентка на ВСУ "Черноризец Храбър" ще бъде законодателен сътрудник на Народното събрание

11 Май 2022

Тансу Осман народно събрание


Тансу Осман - петокурсничка в специалност "Право" на Варненския свободен университет, ще бъде законодателен сътрудник на Народното събрание на Република България.

Тя бе избрана след участие в конкурс за "Студентската програма за законодателни проучвания" на Парламента. Програмата е 
функционално направление в дейността на Парламентарната библиотека и цели информационно осигуряване на законодателната дейност на народните представители и разширяване на участието на гражданското общество в законодателния процес.

Студентите, избрани за законодателни сътрудници, работят под ръководството на научни ръководители и с помощта на координатора на програмата. 

За Тансу Осман обучението в специалност "Право" на ВСУ "Черноризец Храбър" е поредно висше образование, след бакалавърската специалност "Бизнес администрация" със специализация "Данъчно право" в реномирания Кьолнски университет и магистратурата по Стратегическо управление и бизнес консултиране в Международно бизнес училище (International Business School). Тя избра ВСУ "Черноризец Храбър", за да надгради знанията си в областта на правото.

Тансу е лицензиран застрахователен брокер към Кьолнската индустриална камара. Била е организатор и говорител на Международния бизнес конгрес за студенти през 2016 г. на Organisationsforum Wirtschaftskongress - World Business Dialogue. Организацията, основана през 1984 г., провежда форума, в който участват преподаватели и студенти от 70 страни.

Владее перфектно три езика - английски и немски на най-високо ниво (Goethe Zertifikat, Cambridge Certificate) и френски език на ниво B1.