гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Церемония по дипломиране се проведе във Филиала на ВСУ "Черноризец Храбър" в Смолян

22 Май 2023
Академичното ръководство на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ връчи дипломите за висше образование на абсолвентите от Випуск`2022 на тържествена церемония, която се проведе на 20 май 2023 г. във Филиал – Смолян.

Събитието бе уважено от проф. д.ик.н. Анна Недялкова – председател на Настоятелството на ВСУ „Черноризец Храбър“ и ректора на университета проф. д-р Петър Христов.

Дипломираните студенти в образователно-квалификационна степен „бакалавър“  бяха от специалности „Бизнес администрация и мениджмънт“, „Защита на националната сигурност“, „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ и „Водоснабдяване и канализация“ и в ОКС „магистър“ - от магистърски програми „Данъчен и митнически контрол“, „Европейска администрация – управление на публични проекти“, „Водоснабдяване и канализация“ и „Съдебни криминалистически експертизи“. 

От името на отличниците, приветствие поднесе Татяна Костадинова от магистърска програма „Европейска администрация – управление на публични проекти“, която поздрави академичното ръководство и преподавателите на Филиала.


Още снимки от церемонията вижте тук ►