гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Четири награди за студенти на Варненския свободен университет

16 Декември 2019На тържествена церемония днес бяха връчени 13-те Годишни поименни студентски награди на Община Варна. Студенти на Варненския свободен университет са на първо място в две от категориите. 

В "Социални, стопански и правни науки" първа е Виктория Димитрова Тодорова – студентка 5 курс, специалност "Право“. В категория "Технически науки" безапелационен победител е Кристиян Иванов – студент 5 курс, специалност "Архитектура“ във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър“, който проектира и създаде релефната карта на Морската градина.

Наградите се дават като признание за постигнатите през годината резултати и имат за цел да поощрят и популяризират постиженията на студентите в дадена научната област. Церемонията бе уважена от президента на Варненския свободен университет доц. д-р Красимир Недялков.

Наградени бяха и победителите в общинския конкурс „Най-добра дипломна работа“. Студентите получиха призове от проф. Стефан Вачков, председател на УС на Териториална организация на Научно-техническите съюзи - Варна. Отново две от наградите са за студентите на ВСУ "Черноризец Храбър" - на първо място е дипломната работа на студентката Олга Голант, а трета е Анна Петрова с проекта си за яхтено пристанище. Наградата на Олга бе получена от декана на Архитектурния факултет - арх. Жечка Илиева.

Кристиян Иванов помогна на незрящите да „видят“ Варна с пръстите си. Неговата релефна карта е на входа на Морската градина и е първият в света релеф с брайлова азбука. "Правейки този макет, не ми е минавало през ума, че ще оставя нещо след мен, сподели Кристиян Иванов, студент във ВСУ, специалност „Архитектура“. "Варна е страхотен град. Тази история, която имаме можем да я използваме, за да я показваме пред света. Нека я припомним първо на самите граждани, а после на гостите. Тук е най-старото обработено злато на света. Това е нещо невероятно. Имаме много други дадености. Нека всичко, което правим да бъде устойчиво, с кауза и за всички. Варненският свободен университет застана сериозно зад идеята и зад мен. Той бе птичето, което ми се довери, застана на рамото ми и ми даде криле за този проект. Самата  релефна карта, макар и завършена е една малка стъпка, тя е само началото, което трябва да бъде развито. Иска ми се да започнем да показваме Морската градина – всеки един обект, маршрути, ценности, морал, обърнат към най-малките наши съграждани“, каза още Кристиян Иванов.

Президентът на ВСУ "Черноризец Храбър" изказа благодарност от името на академичната общност на Община Варна за това, че стимулира младите хора. На студентите той пожела да се гордеят с постигнатото и да не спират да мечтаят.

На тържествената церемония присъстваха още директорът на дирекция "Образование и младежки дейности" в Община Варна Лилия Христова, председателят на ПК "Култура и образование" доц. Антоанета Цветкова, преподаватели, ръководители и гости.