гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

98 доклада представят участници от осем държави в XX Лятна научна сесия на Юридическия факултет

25 Юни 2021Във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" започна XX Лятна научна сесия на Юридическия факултет. 

98 доклада представят участници от осем държави в направленията „Право“, „Национална сигурност“ и „Психология“. Своите научни разработки представят учени, докторанти и студенти от България, Турция, Израел, Украйна, Русия, Сърбия, Кипър, Казахстан.

Българските участници са от Българската академия на науките, СУ "Св. Климент Охридски", ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", УниБИТ, НВУ "Васил Левски", ЮЗУ "Неофит Рилски", ТУ - Варна, ПУ "Паисий Хилендарски", РУ "Ангел Кънчев", УНСС, МУ "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна, Националния център за обществено здраве и анализи, Центъра за психично здраве - Русе, Центъра за обществена подкрепа - гр. Левски, и разбира се от Варненския свободен университет.

В приветствените си думи към участниците във форума проф. д-р Петър Христов - ректор на ВСУ "Черноризец Храбър"подчерта връзката между науката и културата. Не може да отречем първостепенната роля на равнището на науката и образованието, за гарантиране на бъдещето на всяка нация и народ, каза той. Ректорът направи интересен исторически и културен паралел между факти и събития от българската и световната история, като постави акцент върху думите на патрона на университета - Черноризец Храбър, станали мото на събитията, свързани с отбелязване на 30-годишнината от създаването му: "Учи се и търси".
XX Лятна научна сесия бе открита от декана на Юридическия факултет проф. д.ю.н. Йонко Кунчев. Научният форум е празник за нашия факултет, празник на научното творчество и на вдъхновението, каза той. Сесията показва богатия спектър, в който се провеждат изследванията в областта на правото, сигурността и психологията. Нейната основна цел е да се разширят възможностите за обмен на научен опит и сътрудничество с представители с различни университети, организеции и експерти от практиката. Да се стимулира изследователската активност на преподавателите, докторантите и студентите и да се създават нови контакти от взаимна полза.

Пленарната сесия бе открита с доклада на проф. д.ю.н. Йонко Кунчев, който анализира отношението между категориите „следи“ и „доказателства“ през призмата на техните теории. В своята научна разработка проф. Кунчев обосновано предложи промяна в текстове в Наказателно-процесуалния кодекс, свързани с доказателствата.

Проф. д.пс.н. Людмил Георгиев – водещ преподавател в катедра „Психология“ на ВСУ „Черноризец Храбър“, ще представи темата „Любовта: екзистенциалната ентелехия на живота“.

Яни Янев – вицепрезидент на университета представи доклада „Правоприемник ли е Исперихова България на териториалните права по договора от 448 г. между Византия и Хунорската империя“.
36 доклада ще бъдат представени по време на научната конференция с международно участие "Право и общество", домакин на която е Катедра "Правни науки". Надявам се събитието да предизвика професионалния интерес на участниците, сподели доц. д-р Олга Борисова, ръководител на катедрата ►
В 30-годишнината на Варненския свободен университет, празнуваме и 20-години от създаването на Катедра "Психология". Във връзка с това се провежда Международната конференция "Приложна психология - възможности и перспективи". Ето какво сподели ръководителят на Катедрата доц. д-р Красимир Иванов ►Конференцията "Общество и сигурност" на Катедра "Национална сиурност" на ВСУ "Черноризец Храбър" има важна роля - след едногодишното прекъсване поради медицинската криза, тя даде възможност да се срещнем отново и да обменим интересни идеи и мисли за събитията, които преминават, за влиянието на COVID-19 върху сигурността, за тенденциите в общуването между държавите, каза д-р Емил Люцканов, вицеадмирал от запаса и почетен професор на УНИБИТ ►
Университетът "Румели" от Турция не само взе участие в XX Лятна научна сесия на Юридическия факултет, но и предостави своя изложба, в съзвучна с идеята на конференцията "Общество и сигурност". Гост на откриването на експозицията беше г-н Шемсеттин Шимшек - аташе по социални въпроси в Генералното консулство на Република Турция в Бургас. От името на "Румели" говори Айше Таншу - директор на Професионалното училище по здравеопазване. Варненският свободен университет и Истанбулският университет "Румели" имат дългогодишно ползотворно сътрудничество.

Участниците и гостите в конференцията се насладиха на изпълненията на солистите от Държавната опера във Варна, които изнесоха  концерт „Варна, музиката и морето“ на откритата сцена в живописния парк на университета. Той е организиран от Клуб Юнеско Варна, с подкрепата на Фонд Култура при Община Варна, и е посветен на 100-годишнината от обявяването на Варна за курортен град. Представени бяха произведения на Александър Кръстев, Добри Христов и Милко Коларов.В 18.00 ч. днес в Аула Максима на университета се проведе българската премиера на документалния филм "Учителят по немски" на проф. д. ист. н. Евгений Кожокин. Прожекцията премина при голям интерес. Гост на прожекцията бе Николай Павлович Хохлов - вицеконсул на Генералното консулство на Руската федерация във Варна. След премиерата гостите задаваха въпроси и поздравиха проф. Кожокин за увлекателно разказаната история за живота на разузнавача Рахим Бурханов.