гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Откриване на академичната 2022/2023 г.


 
Уважаеми, студенти, докторанти, партньори и приятели,
 
Академичното ръководство на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ има удоволствието да Ви покани на откриването на Новата академична 2022 / 2023 година.

Тържествената церемония ще се състои на 26 септември 2022 г. (понеделник), 10:00 ч. в Източния парк на ВСУ „Черноризец Храбър“.
 
 
График на въвеждащия ден за първокурсници:
Факултет "Международна икономика и администрация"

За електронни услуги, електронния разпис на учебните занятия, обучението от разстояние и персонализираното електронно студентско досие разказва Константин Косев - директор на Технологичния институт на Варненския свободен университет
 

Библиотечното богатство на ВСУ "Черноризец Храбър" - какво включва библиотечният фонд, как да получите достъп до него и как да използвате виртуалната библиотечна платформа на университета - в представянето на Даниела Чернева - директор на Университетската библиотека "Черноризец Храбър"


 

 
Още за студентските мобилности - какво е програмата ""Еразъм +""? Какво е студентска мобилност и студентска практика? Къде, кога и как може да отидете в чужбина по "Еразъм +", разказва Миглена Димитрова - координатор по програма "Еразъм+" на университета

Етичният кодекс на ВСУ "Черноризец Храбър" представя доц. д-р Антон Грозданов - председател на Комисията по етика и академично единство на ВСУ "Черноризец Храбър" и зам.-декан на Юридическия факултет
 
Насоките за работа на университета в условията на пандемия представя Марийка Костадинова - директор по организация на битовото обслужване на ВСУ "Черноризец Храбър"
 
Как да надградите знанията си по чужд език или да сертифицирате езиковите си знания? Какви са възможностите за чуждоезиково обучение, следдипломна квалификация, допълнителните курсове и специализации, разказва доц. д-р Велислава Николаева - директор на Департамента за чуждоезиково обучение и следдипломна квалификация
 
Възможностите на Кариерния център - кариерно консултиране и професионална реализация, научете повече от Вивиана Панайотова - директор на Кариерния център на ВСУ "Черноризец Храбър"

 
 
Представяне на спортната дейност и спортните отбори на Варненския свободен университет - доц. д-р Димитър Узунов
За работата на Студентски съвет на ВСУ "Черноризец Храбър" разказва председателя на Съвета Цветан Митев