гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

ПН Икономика

 
Специалности
 

БАКАЛАВЪРСКИ ПРОГРАМИ

 


  
 МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

 


 


ДОКТОРСКИ  ПРОГРАМИ


•    Политическа икономия
•    Световно стопанство и международни икономически отношения
•    Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност
 
 
 
Преподаватели
 
проф. д.ик.н. Димитър Канев Канев
Преподавател във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"
e-mail: dimitar.kanev@vfu.bg
проф. д-р Емил Спасов Панушев
Преподавател във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"
e-mail: emil.panusheff@vfu.bg 
гл. ас. д-р Севги Осман
Преподавател във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"
e-mail: sevgi.osman@vfu.bg
доц. д-р Николина Невинова Грозева
Преподавател във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"
e-mail: nikolina.grozeva@vfu.bg 
доц. д-р Виржиния Живкова Иванова
Преподавател във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"
e-mail: virjinia.ivanova@vfu.bg; virjinia_ivanova@abv.bg
доц. д-р Младен Димитров Тонев
Преподавател във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"
e-mail: mladen.tonev@vfu.bg 
доц. д-р Ива Банкова Монева
Преподавател във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"
e-mail: ivamoneva@abv.bg

гл.ас. д-р Миглена Цанева Пенчева
Преподавател във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"
e-mail: miglena.pencheva@vfu.bg  
 
доц. д-р Офелия Кънева
Преподавател във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"
e-mail: ofeliya.kaneva@vfu.bg
доц. д-р Наталия Силичева
Преподавател във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"
e-mail:nataliya.silicheva@vfu.bg 
 
Контакти
Ръководител на катедра „Икономика“: проф. д-р Емил Панушев,
Тел.:052/359-577
Кабинет: Г4
email: econ@vfu.bg; emil.panusheff@vfu.bg


Секретар  на катедра „Икономика“: Севдалина Спасова,
email: sevdalina.spasova@vfu.bg
Тел.: 052/359-577
Кабинет: Г4​

Еразъм координатор за ПН „Икономика“: доц. д-р Николинка Грозева
email: nikolina.grozeva@vfu.bg
Тел.: 052/359-629
Основен корпус на ВСУ, стая А216

ECTS координатор за ПН „Икономика“: доц. д-р Николинка Грозева
email: nikolina.grozeva@vfu.bg
Тел.: 052/359-629
Основен корпус на ВСУ, стая А216

Експерт по качеството за ПН „Икономика“: доц. д-р Николинка Грозева
email: nikolina.grozeva@vfu.bg
Тел.: 052/359-629
Основен корпус на ВСУ, стая А216

Научен секретар: доц. д-р Наталия Силичева
email: nataliya.silicheva@vfu.bg
Тел.: +359 52 359-566
Кабинет: Г2
 
 
Изявени студенти
 

Професионално направление "Икономика"

 
 • Орлин Калев, спец. Международни икономически отношения - CEO at Electrawinds Bulgaria & Romania
 • Анелия Нинова, спец. Счетоводство и контрол – счетоводна кантора в Лондон, ОТД, оперативен счетоводител;
 • Полина Христофорова Димитрова – Сметна палата, София, одитор
 • Ирина Добрева, спец. Счетоводство и контрол – одиторска компания "Добреви" ООД, ОТД, оперативен счетоводител;
 • Христо Драгомиров Марков спец. "Икономика" – регионален мениджър за Стара Загора в Брокерска фирма.
 • Женя Дойчева Димитрова – "Агроспектър" ООД, Каварна, касиер-счетоводител
 • Диляна Красимирова Русакиева – "Джени" ООД, Шумен, оперативен счетоводител
 • Кристина Минюрова Минюрова – счетоводна кантора "Моллова и Манова" ООД, оперативен счетоводител
 • Кристина Наскова Колева – счетоводна кантора "Ангажимент" ЕООД, оперативен счетоводител
 • Мария Кирилова Канзафирова – дирекция "Местни данъци", община Варна, старши инспектор
 • Яница Красимирова Стефанова – "Терснаб" АД, Сливен, отчетник-счетоводител
 • Дима Петрова, спец. Икономика – управител на фирма "Димана 10" за недвижими имоти.
 • Юлия Йорданова, спец. Счетоводство и контрол - работи във ФСО на ВСУ "Черноризец Храбър", оперативен счетоводител, ОТД;
 • Иван Люцкано, спец. Счетоводство и контрол – одиторска компания "Люцканова и син" ООД, съдружник;
 • Добринка Иванова, спец. Счетоводство и контрол – ФСО в одиторска компания "Люцканова и син" ООД, ОТД, оперативен счетоводител;
 • Цвета Христова, спец. Счетоводство и контрол – ФСО в "Авточасти" ЕООД, ОТД, оперативен счетоводител;

 

 

Специалност Международни икономически отношения

 

1. Наградени дипломни работи от "Съюза на учените"- гр. Варна: първа награда в конкурса за най-добра дипломна работа, защитена в периода 01.09.2009 г. – 31.08.2010 г. на дипломант Николай Светлозаров Симеонов, защитил отлично пред Държавната изпитна комисия на 09.10.2009 г., актуалната и интересна тема: "НАБУКО и Южен поток в контекста на енергийните стратегии на ЕС, Русия и България".


 2. В периода 11-17 август 2010 г. във ВСУ се проведе Лятна академична школа "Териториален брандинг на Черноморски регион в разширяваща се Европа". Организатори на проявата бяха Варненски свободен университет, Факултет "Международна икономика и администрация" и Международен център за европейско обучение /CIFE/ - Ница, Франция – директор междууниверситетски програми – Мари Франсе Пердигон. Бизнес партньори, участвали в реализацията на проекта - Актив ООД, Шопметрикс ООД, Шопикс ООД, Парк-хотел Golden Beach и Сдружение "Партньорство за маркетингово развитие".Участвали студенти от спец. МИО (имена и курс към провеждане на стажа):
• Елица Людмилова Кирова, трети курс;
• Зехра Назим Али, трети курс;
• Севдалина Нецова, трети курс;
• Ива Симеонова Иванова, втори курс;
• Мария Илиева Нешкова, втори курс;
• Александър Габровски, втори курс;
 
3. Избор на студенти от спец. Международни икономически отношения и проведена практика в "Карол" АД - гр. София през 2010 г., отдел "Карол Капитал Мениджмънт": участие на 1 студент от спец. Международни икономически отношения - Илиян Георгиев Паскалев, фак.№ 07041060;
 
4. Участие в среща с работодатели, организирана от катедра "Международна икономика и политика" през 2010 г. и избор на студент за започване на работа: Пламена Стефанова, спец. Международни икономически отношения, фак.№ 06041040, след среща с работодатели и проведен стаж започва работа във фирма "Инсайд БГ ООД", отдел "Реклама и маркетинг";
 
5. Участие в олимпиада по "Международна икономика" в Русия, университет "Saint-Petersburg State University of Engineering and Economics": участие на 1 студент от спец. Международни икономически отношения - Любомир Савов, фак.№ 07041099;