гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 052 355 106

Конкурси

Варненският свободен университет “Черноризец Храбър” обявява конкурс за заемане на  академичнaтa длъжност професор по професионалнo направлениe 4.6. Информатика и компютърни науки – един със срок 3 месеца.
Документи се подават в отдел „Човешки ресурси“ на ВСУ,  тел: 052/359 510; 359 511, email: borislava.hristova@vfu.bg


Варненският свободен университет “Черноризец Храбър” обявява конкурси за заемане на следните  академичните длъжности:
Главен асистент по професионалнo направлениe:
3.6. Право (Финансово право и данъчно право и процес)  – един,  срок 3 месеца;
8.2. Изобразително изкуство (Дизайн) – един, срок 3 месеца.  
 
Доцент по професионалнo направлениe:
3.7. Администрация и управление (Организация и управление извън сферата на материалното производство (Организация и технология на управлението) – един, срок 3 месеца;
3.8. Икономика (Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност) – един, срок 3 месеца;
3.8. Икономика (Световно стопанство и международни икономически отношения) – един, срок 3 месеца; 
5.7. Архитектура, строителство и геодезия (Пожарна безопасност и защита на населението) – един, срок 3 месеца;
8.2. Изобразително изкуство (Графичен дизайн) – един, срок 3 месеца.
 
Професор по професионалнo направлениe:
3.7 Администрация и управление (Социално управление (Стратегическо управление и лидерство - теоретичен и приложен контекст) – един, срок 3 месеца;
 
 
Документи се подават в отдел „Човешки ресурси“ на ВСУ,  тел: 052/359 510; 359 511, email: borislava.hristova@vfu.bg