гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Конкурси

Варненският свободен университет “Черноризец Храбър” обявява конкурси за заемане на следните  академичните длъжности:

Главен асистент по професионалнo направлениe:

3.6. Право (Конституционно право)  – един, срок 2 месеца;

9.1. Национална сигурност (Безопасност при пожари, аварии и бедствия) – един, срок 2 месеца;

Доцент по професионалнo направлениe:

3.6. Право (Гражданско право (Семейно право и наследствено право)  – един, срок 2 месеца; 

3.6. Право (Наказателнопроцесуално право)  – един, срок 2 месеца;

9.1. Национална сигурност (Оперативно-издирвателна дейност)  – един, срок 2 месеца;

9.1. Национална сигурност (Системи за автоматизиран мониторинг и контрол в сигурността)  – един, срок 2 месеца;

Професор по професионалнo направлениe:

3.6. Право (Наказателно право) – един, срок 2 месеца;

8.3. Музикално и танцово изкуство (Хореография) – два, срок 2 месеца.

Документи се подават в отдел „Човешки ресурси“ на ВСУ,  тел: 052/359 510; 359 511, email: borislava.hristova@vfu.bg

 Краен срок за подаване на документи - 22.10.2023 г.

 
 

Варненският свободен университет “Черноризец Храбър” обявява конкурси за заемане на следните  академичните длъжности:

Главен асистент по професионалнo направлениe:

4.6 Информатика и компютърни науки – един, срок 3 месеца 

Доцент по професионалнo направлениe:

4.6 Информатика и компютърни науки – два, срок 3 месеца 

Професор по професионалнo направлениe:

1.1. Теория и управление на образованието – един, срок 3 месеца;

 Документи се подават в отдел „Човешки ресурси“ на ВСУ,  тел: 052/359 510; 359 511, email: borislava.hristova@vfu.bg

Краен срок за подаване на документи - 10.10.2023 г.