гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Специалност Дизайн

Образователно-квалификационна степен "бакалавър":

[Информация за кандидатстване]

https://www.facebook.com/designvfu/ 

Специалност „Графичен дизайн”
 
Специалност „Графичен дизайн” подготвя високо квалифицирани специалисти в областта на графичния дизайн с умения да проектират: графична идентичност на фирма, събитие или организация, дизайн на фирмена реклама,  печатната комуникационна графика, екранна графика, пластична реклама, уебдизайн, оформление на книга, дизайн на опаковка, илюстрация, познания за съвременните мултимедийни системи. Графичните дизайнери имат квалификация да бъдат експерти и консултанти на държавни служби или частни клиенти в областта на дизайна.

Специалност „Интериорен дизайн”
 
Специалност „Интериорен дизайн” подготвя високо квалифицирани специалисти с предмет на дейност интериорните (вътрешни) пространства на публични и частни сгради и комплекси; подвижно, неподвижно и временно  обзавеждане, сериен и бутиков мебелен дизайн съобразен с нуждите на клиента, като съчетават материи, повърхности и цветове. С много добро познаване на архетектурното проектиране, осветление, материали, създаване на функционален стил.  Интериорните дизайнери имат квалификация да бъдат експерти и консултанти на държавни служби или частни клиенти в областта на дизайна.