гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Спортни отбори

Варненският свободен университет подава ръка
на талантите в спорта и изкуството

 

Стипендиантски програми за отличен успех и постижения в различни области разкрива всяка година Варненският свободен университет "Черноризец Храбър". Университетът е място с 25-годишни традиции и поглед в бъдещето. "Да съхраним и умножим интелектуалния потенциал за бъдещето на България" е не само красив слоган, а истинска кауза за академичния състав на висшето училище и неговия президент проф. д. ик.н. Анна Недялкова. Тук се работи в сферата на научно-техническите иновации, които да осигурят високо ниво на конкурентоспособност в икономиката, социалния културния и икономическия напредък на страната.

Гордост на Варненския свободен университет са именитите преподаватели и талантливи студенти, за чиито успехи се говори по цял свят. Наред с успехите в научната сфера, в университета са създадени Академичен танцов театър и представителни спортни отбори в различните видове спортове.

 


Успехите на студентите далеч не остават на страниците на вестниците и информационните сайтове. С грижата за бъдещето и потенциала на страната ни, Академичното ръководство разкрива всяка година стипендиантски програми за отличен успех и постижения в различни области.

Продължава приемът за попълване на Фолклорния ансамбъл към Академичния танцов театър на Варненският свободен университет. Освен възможността за изява на сцената, участниците в него ползват стипендии.
За информация и контакти:
- website: http://dancetheater.vfu.bg
- еmail: attvfu@abv.bg;
- тел. : 052/ 359-584;

Студентите със спортни постижения получават стипендии. Университетът набира студенти за попълване на представителните отбори по волейбол, баскетбол, бойни спортове (кикбокс, карате, борба, бокс, джудо), пожароприложен спорт и активни спортисти от различни индивидуални спортове.
За информация и контакти:
- еmail: sport_vfu@abv.bg;
- тел. : 052/ 359-561 – секретар катедра "Сигурност и безопасност";
- тел. : 052/ 359-635 – секция "Спорт и лична защита