гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Практики и стажове

По време на обучението във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър” студентите имат изключителната възможност да участват в множество и разнообразни програми за академичен обмен, учебни практики, стажове и тренинги в престижни европейски фирми, институции и граждански организации.

Варненският свободен университет дава възможност на студентите за стажове в европейските институции в Брюксел и за обучение в университета по предприемачество в Ковънтри, Великобритания.

Ние вярваме, че опитът, придобит при участието в нашите програми, е безценното предимство на нашите възпитаници при тяхната професионална реализация.

 

Стажантската програма на НАТО дава възможност за шестмесечни стажове на младежис изявени интереси в различни области. Кандидатите трябва да са студенти, навършили 21 г. или да са лица, завършили наскоро висшето си образование (преди 12 месеца).

Подходящи кандидати са студенти от специалности като политология, международни отношения и изучаващите дисциплини, свързани със сигурността, или икономика, финанси или човешки ресурси. В стажантската програма могат да се включат също кандидати, изучаващи информационни технологии, уеб или графичен дизайн.

Програмата включва два типа стажове: чрез финансиране от НАТО (NATO-funded) и чрез предоставяне на безвъзмездна помощ/стипендия от академична институция, която обхваща целия период на стажа (NATO-GRANT). Стажът продължава 6 месеца.

 

За повече информация:

http://www.nato.int/cps/en/natolive/71157.htm