гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 052 355 106

Тютори

Понятието "тютор" е сред малко познатите, както в академичната практика, така и в общественото пространство у нас. Ролята на наставничеството, обаче е сред приоритетните направления в развитието на качественото образование във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър".

Тютор на академична група е преподавател-наставник, подобно на класния ръководител в средното образование. В превод от английски думата означава "пазител", "настойник", този термин често се възприема като учител или възпитател.

Тежестта и функциите на тютора са насочени към създаване на ефективна пълноценна връзка със студентите за успешно протичане на обучението им. Ролята му е да поддържа постоянна връзка с тях, като им дава индивидуални консултации, съвети и помощ в хода на усвояването на учебния материал.

Уважаеми студенти, търсете и познавайте своите тютори, защото те са Вашата жива връзка с академичната среда. Те са тук, за да бъдат Ваши наставници, приятели, партньори по пътя на успешното Ви професионално израстване.

 


Катедра "Правни Науки" УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА:
 

курс форма на обучение тютор Имейл
I курс редовна ас. Александра Ангелова aleksandra.angelova@vfu.bg
II курс редовна ас. Александра Ангелова aleksandra.angelova@vfu.bg
III курс редовна доц. д-р Галина Ковачева galya.kovacheva@vfu.bg
IV курс редовна ас. д-р Мария Петрова mariya.p.petrova@vfu.bg
V курс редовна ас. Александра Ангелова aleksandra.angelova@vfu.bg
I курс задочна ас. Александра Ангелова aleksandra.angelova@vfu.bg
II курс задочна ас. Димитър Димитров dimitar.dimitrov@vfu.bg
III курс задочна ас. д-р Йорданка Тонева yordanka.toneva@vfu.bg
IV курс задочна доц. д-р Орлин Радев orlin.radev@vfu.bg
V курс задочна ас. д-р Галина Николова galina.nikolova@vfu.bg
V курс задочна гл.ас.д-р Теодора Йовчева teodora.yovcheva@vfu.bg

 Катедра "Икономика" УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА:

курс ОКС форма на обучение специалност тютор Имейл
I курс бакалавър редовна, задочна, дистанционна ПН "Икономика" ас. д-р Радослав Къновски radoslav.kanovski@vfu.bg
II курс бакалавър редовна, задочна, дистанционна МИО и ФС ас.д-р Радослав Къновски radoslav.kanovski@vfu.bg
III курс бакалавър редовна, задочна, дистанционна МИО и ФС ас.д-р Радослав Къновски radoslav.kanovski@vfu.bg
IV курс бакалавър редовна, задочна, дистанционна МИО и ФС ас.д-р Радослав Къновски radoslav.kanovski@vfu.bg
I курс бакалавър редовна МБ на английски език доц. д-р Николина Грозева nikolina.grozeva@vfu.bg
II курс бакалавър редовна МБ на английски език доц. д-р Николина Грозева nikolina.grozeva@vfu.bg
III курс бакалавър редовна МБ на английски език доц. д-р Николина Грозева nikolina.grozeva@vfu.bg
IV курс бакалавър редовна МБ на английски език доц. д-р Николина Грозева nikolina.grozeva@vfu.bg
 

Катедра "Информатика" УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА:

 
курс ОКС форма специалност тютор Имейл
1 бакалаври редовно Информатика и компютърни науки ас. Иво Ракитин ivo.rakitin@vfu.bg
1 бакалаври дистанционно Информатика и компютърни науки проф.д-р Росица Маринова rossitza.marinova@vfu.bg
2 бакалаври редовно Информатика и компютърни науки доц. д-р Евгения Ракитина evgeniya.rakitina@vfu.bg
2 бакалаври дистанционно Информатика и компютърни науки ас. Николай Димитров nikolay.dimitrov@vfu.bg
3 бакалаври редовно Информатика и компютърни науки доц. д-р Евгения Ракитина evgeniya.rakitina@vfu.bg
3 бакалаври дистанционно Информатика и компютърни науки проф. д.н. Борислав Стоянов borislav.stoyanov@vfu.bg
4 бакалаври дистанционно Информатика и компютърни науки доц. д-р Веселина Спасова vspasova@vfu.bg
дипломанти бакалаври редовно Информатика и компютърни науки aс. Антонина Иванова antonina.ivanova@vfu.bg
дипломанти бакалаври дистанционно Информатика и компютърни науки aс. Антонина Иванова antonina.ivanova@vfu.bg
  магистри задочно Дигитален маркетинг и уеб дизайн доц. д-р Евгения Ракитина
Милена Вълчева
evgeniya.rakitina@vfu.bg
milena.vylcheva@vfu.bg
  магистри задочно Софтуерно инженерство и мениджмънт доц. д-р Веселина Спасова
Милена Вълчева
vspasova@vfu.bg
milena.vylcheva@vfu.bg
  магистри задочно Киберсигурност проф. д-р Теодора Бакърджиева
Галина Пенева
bakardjieva@vfu.bg
galina.peneva@vfu.bg
  магистри редовно Наука за данните доц. д-р Галина Момчева galina.momcheva@vfu.bg
 
ТЮТОРИ
ОТ КАТЕДРА "АДМИНИСТРАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ"

 УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА
Професионално направление "Администрация и управление":
Специалност - ОКС БАКАЛАВЪР Курс Форма на обучение Тютор 20/21 служебен мейл
АУ  1 РО, ЗО ас. д-р. Павлина Ямукова pavlina.yamukova@vfu.bg
АУ  1 ДО доц. д-р Даниела Михалева daniela.mihaleva@vfu.bg
БАМ 3 РО ас. д-р. Павлина Ямукова pavlina.yamukova@vfu.bg
БАМ 4 РО доц. д-р Велислава Николаева velislava.nikolaeva@vfu.bg
БАМ 2 ЗО доц. д-р Иванка Банкова ivanka.bankova@vfu.bg
БАМ 3 ЗО ас. д-р. Павлина Ямукова pavlina.yamukova@vfu.bg
БАМ 4 ЗО доц. д-р Велислава Николаева velislava.nikolaeva@vfu.bg
БАМ 5 ЗО доц. д-р Даниела Михалева daniela.mihaleva@vfu.bg
БАМ 2 ДО доц. д-р Даниела Попова daniela.popova@vfu.bg
БАМ 3 ДО проф. д.с.н.Лоретта Парашкевова loretta.parashkevova@vfu.bg
БАМ 4 ДО доц. д-р  Александра Парашкевова alex.parashkevova@vfu.bg
ПАМ 3 ЗО ас. д-р. Павлина Ямукова pavlina.yamukova@vfu.bg
ПАМ 4 ЗО доц. д-р Иванка Банкова ivanka.bankova@vfu.bg
ПАМ 5 ЗО доц. д-р Иванка Банкова ivanka.bankova@vfu.bg
ПАМ 2 ДО доц. др- Кремена Андонова kremena.andonova@vfu.bg
ПАМ 3 ДО доц. др- Кремена Андонова kremena.andonova@vfu.bg
ПАМ 4 ДО доц. др- Кремена Андонова kremena.andonova@vfu.bg
БАМ Поток М 2,3,4 ЗО доц. д-р Мария Великова mariya.velikova@vfu.bg
МПБМ 1,2,3,4,5 ЗО доц. д-р Светла Михалева svetla.mihaleva@vfu.bg
Професионално направление "Политически Науки":
Специалност - ОКС БАКАЛАВЪР Курс Форма на обучение Тютор 20/21 служебен мейл
МО 3 РО доц. д-р Калоян Смилков kaloyan.smilkov@vfu.bg
МО 4 РО доц. д-р Калоян Смилков kaloyan.smilkov@vfu.bg

 

 


    Учебната 2020/2021
Академични наставници на студенти от специалност "Право"

  Редовно Обучение Тютор 20/21г служебен мейл
200611 I курс ас. Александра Ангелова aleksandra.angelova@vfu.bg
190611 II курс
доц.д-р. Галина Ковачева
 
galya.kovacheva@vfu.bg
180611 III курс ас. д-р Мария Петрова mariya.p.petrova@vfu.bg
170611 IV курс ас. Александра Ангелова aleksandra.angelova@vfu.bg
160611 V курс ас. д-р. Йорданка Тонева yordanka.toneva@vfu.bg
  Задочно обучение    
200612 I курс ас. Димитър Димитров dimitar.dimitrov@vfu.bg
190612 II курс ас. д-р. Йорданка Тонева yordanka.toneva@vfu.bg
180612 III курс доц. д-р. Орлин Радев orlin.radev@vfu.bg
170612 IV курс д-р. Галина Николова galina.nikolova@vfu.bg
160612 V курс  д-р Теодора Йовчева teodora.yovcheva@vfu.bg
150612 VI курс доц. д-р. Орлин Радев orlin.radev@vfu.bg


 


 

АКАДЕМИЧНИ НАСТАВНИЦИ - ТЮТОРИ
КАТЕДРА "СИГУРНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ"
 УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА
Специалност  Курс Форма на обучение Академичен наставник Тютор  служебен мейл
ПН „Национална сигурност“ І курс редовна ас. Илияна Костова iliyana.kostova@vfu.bg
ПН „Национална сигурност“ ІI курс редовна доц. д-р Анелия Ненова  aneliya.nenova@vfu.bg
"Защита на националната сигурност" ІV курс редовна ас. Елисавета Дътън-Грийнслейд elisaveta.greensleight@vfu.bg
"Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред" ІII курс редовна доц. д-р Станислава Минева stanislava.mineva@vfu.bg
"Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред" ІV курс редовна ас. Елисавета Дътън-Грийнслейд elisaveta.greensleight@vfu.bg
ПН „Национална сигурност“ І курс задочна проф. д.ик.н. Стефан Симеонов  stefan.simeonov@vfu.bg
ПН „Национална сигурност“ ІI курс задочна доц. д-р Мария Лечева mariya.lecheva@vfu.bg
"Защита на националната сигурност" ІV курс задочна д-р Димитър Узунов dimitar.uzunov@vfu.bg
"Защита на националната сигурност" V курс задочна доц. д-р Огнян Къчев  ognyan.kachev@vfu.bg
"Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред" ІII курс задочна доц. д-р Станислава Минев stanislava.mineva@vfu.bg
"Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред" ІV курс задочна ас. Илияна Костова iliyana.kostova@vfu.bg
"Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред" V курс задочна д-р Димитър Узунов dimitar.uzunov@vfu.bg

 

 

Катедра "Архитектура и урбанистика"
Специалност ОКС Курс Форма на обучение Тютор 20/21 служебен мейл
Архитектура Магистър 1 РО доц. д-р арх. Жечка Илиева jetchka.ilieva@vfu.bg
Архитектура Магистър 2 РО д-р арх. Христо Топчиев hristo.topchiev@vfu.bg
Архитектура Магистър 3 РО ас. арх. Боряна Ножарова boriana.nozharova@vfu.bg
Архитектура Магистър 4 РО д-р арх. Христо Топчиев hristo.topchiev@vfu.bg
Архитектура Магистър 5 РО доц. д-р арх. Цвета Жекова tsveta.zhekova@vfu.bg
Дизайн Бакалавър 1 РО, ЗО ас. арх. Десислава Христова desislava.hristova@vfu.bg
Дизайн Бакалавър 2 РО, ЗО ас. арх. Петър Николов peter.nikolov@vfu.bg
Дизайн Бакалавър 3 РО, ЗО ас. арх. Десислава Христова desislava.hristova@vfu.bg
Дизайн Бакалавър 4 РО, ЗО ас. арх. Десислава Христова desislava.hristova@vfu.bg
Катедра "Изкуства"
Специалност ОКС Курс Форма на обучение Тютор 20/21 служебен мейл
Моден дизайн Бакалавър 1 РО, ЗО ас. Виктор Петков victor.petkov@vfu.bg
Моден дизайн Бакалавър 2 РО, ЗО доц. д-р Капка Манасиева kapka.manasieva@vfu.bg
Моден дизайн Бакалавър 3 РО, ЗО доц. д-р Диана Сотирова diana.sotirova@vfu.bg
Моден дизайн Бакалавър 4 РО, ЗО доц. д-р Диана Сотирова diana.sotirova@vfu.bg
Хореография Бакалавър 1 РО, ЗО ас. д-р Ивайло Иванов  ivaylo.ivanov@vfu.bg
Хореография Бакалавър 2 РО, ЗО доц. д-р Катя Кайрякова katia.kairiakova@vfu.bg
Хореография Бакалавър 3 РО, ЗО доц. д-р Мария Кърджиева mariya.kardzhieva@vfu.bg
Хореография Бакалавър 4 РО, ЗО ас. д-р Ивайло Иванов ivaylo.ivanov@vfu.bg
 

 


Р – редовно;
З – задочно;
Д- дистанционно.