гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Департамент Чуждоезиково обучение

Департамент "Чуждоезиково обучение" предлага обучение по 12 чужди езика за всички специалности в образователно - квалификационните степени "бакалавър" и "магистър", което е в съответствие с нивата за владеене на чужд език, определени в Общата европейска рамка за владеене на чужди езици. Преподавателите в Департамента са висококвалифицирани специалисти, убедени в предимствата на модерните методи за чуждоезиково обучение. Те прилагат на практика съвременните изисквания за подготовка на студенти, гарантиращи високо ниво на владеене на чужди езици съгласно европейските стандарти.


Ръководство на департамента и контакти
Ръководител: доц. д-р Димитър Маринов
Тел.: 052/359-592
стая А 343
Приемен ден: понеделник от 10:00 - 12:00 ч.

Секретар: Миглена Димитрова
тел.: 052/359-593
еmail: fltdept@vfu.bg, dceo_vfu@abv.bg