гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Катедра Икономика

Катедра „Икономика“


Страница на ПН "Икономика"

ПН „Икономика“

Бакалавърски програми:

• Международни икономически отношения
• Финанси и счетоводство
• Икономика
• Международен бизнес на английски език

Магистърски програми:
• Предприемачество
• Кръгова икономика
• Счетоводство и финансови отчети
• Финансов одит
• Данъчен и митнически контрол
• Финансов и банков мениджмънт и маркетинг
• Международни финанси

Докторски програми
•    Политическа икономия
•    Световно стопанство и международни икономически отношения
•    Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност 
Преподаватели

проф. д. ик.н. Анна Недялкова
проф. д.ик.н. Димитър Канев
проф. д-р Емил Панушев
доц. д-р Виржиния Иванова
доц. д-р Младен Тонев
доц. д-р Ива Монева
доц. д-р Николина Грозева
доц. д-р Офелия Кънева
доц. д-р Наталия Силичева
гл.ас. д-р Миглена Пенчева
гл.ас. д-р Севги Осман 
Контакти

Ръководител  катедра: проф. д-р Емил Панушев
email: emil.panusheff@vfu.bg
Тел.: 052/359-577
Кабинет: Г4


Секретар на катедра „Икономика“: Севдалина Спасова,
email: sevdalina.spasova@vfu.bg
Тел.: 052/359-577; 0899 818 457
Кабинет: Г4
 
Научен секретар: доц. д-р Наталия Силичева
email: nataliya.silicheva@vfu.bg
Тел.: 052/359-566
Кабинет: Г2

Еразъм координатор за ПН „Икономика“: доц. д-р Николинка Грозева
email: nikolina.grozeva@vfu.bg
Тел.: 052/359-629
Основен корпус на ВСУ, стая А216

ECTS координатор за ПН „Икономика“: доц. д-р Николинка Грозева
email: nikolina.grozeva@vfu.bg
Тел.: 052/359-629
Основен корпус на ВСУ, стая А216

Експерт по качеството за ПН „Икономика“: доц. д-р Николинка Грозева
email: nikolina.grozeva@vfu.bg
Тел.: 052/359-629
Основен корпус на ВСУ, стая А216