гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 052 355 106

Юридически факултет

Юридически факултет

В условията на световното рисково общество, проблемите за сигурността на света, страната, града, квартала, в който живеем и за безопасните условия на труд, развлечение и почивка поставят университетите пред предизвикателството да подготвят нов тип специалисти – способни да защитават надеждно гражданите, обществото и държавата.

Университетското образование в сферата на сигурността все повече става "безалтернативно". ВСУ "Черноризец Храбър" е първият български университет, който започна и продължава успешното развитие на специалности, в които се подготвят кадри за националната и корпоративна сигурност и за защита от бедствия и аварии. Уверен съм, че не само непрекъснато ще усъвършенстваме качеството на учебния процес и научните изследвания, но и още дълго време ще запазим преднината, която ни отличава от останалите български университети, тръгнали след нас по трудния, но увлекателен път да създават кадри с висше образование, които да са способни да осигурят сигурност и безопасност в съвременния свят, изпълнен с неизвестности и рискове.

 

Катедри към Юридически факултет:

 
Ръководство на факултета и контакти
​Email на Факултета : uf@vfu.bg

Декан: проф. д.ю.н. Йонко Димитров Кунчев
тел.: 052/359 557
email: yonko.kunchev@vfu.bg

Заместник-Декан: доц. д-р Антон Кирилов Грозданов
тел.: 052/359 605
email: anton.grozdanov@vfu.bg

Административен секретар: Милена Иванова
тел.: 052/359-555
email: milena.ivanova@vfu.bg
Административна сграда на Юридически факултет - стая В5
Работно време: от понеделник до петък; от 8:00 до 16:30 ч.