гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Лекции и изпитна сесия - магистърски програми

   Психология - Приравнителен модул (ЗА НЕПСИХОЛОЗИ)

   Психология и психопатология на развитието

   Психологично консултиране

   3D технологии за проектиране и производство

   Екотехнологични системи в индустрията

   Реклама и връзки с обществеността в управлението на бизнеса - I курс

   Управление на международни бизнес проекти - І курс

   Управление на културния туризъм - I курс

   Счетоводство и финансови отчети - I курс

   Финансов одит - I курс

   Данъчен и митнически контрол - I курс

   Строителни конструкции - II курс

   Строителeн инженеринг - II курс

   Водоснабдяване и канализация - II курс

   Пожарна и аварийна безопасност на сгради и съоръжения - II курс

   Сценични изкуства, мениджмънт и продуцентство

   Митническо разузнаване и разследване - I курс

   Наука, образование и сигурност

   Съдебни криминалистически експертизи

   Съдебни психологически експертизи