гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | priem@vfu.bg

Лекции и изпитна сесия - магистърски програми

   Психология - Приравнителен модул (ЗА НЕПСИХОЛОЗИ)

   Психология и психопатология на развитието

   Психологично консултиране

   Европейска администрация и управление на проекти

   Реклама и връзки с обществеността в управлението на бизнеса - I курс

   Управление на международни бизнес проекти - І курс

   Управление на културния туризъм - I курс

   Счетоводство и финансови отчети - I курс

   Счетоводство и финансови отчети - II курс

   Финансов одит - I курс

   Финансов одит - II курс

   Данъчен и митнически контрол - I курс

   Данъчен и митнически контрол - II курс

   Финансов и банков мениджмънт и маркетинг

   Киберсигурност - втори курс

   Транспортно строителство - I курс

   Транспортно строителство - II курс

   Софтуерно инженерство и мениджмънт

   Дигитален маркетинг и уеб дизайн

   Дигитален маркетинг и уеб дизайн 2 курс

   Наука за данните (Data science)

   Строителни конструкции - I курс

   Строителни конструкции - II курс

   Строителeн инженеринг - II курс

   Опазване на културното наследство

   Водоснабдяване и канализация - II курс

   Пожарна и аварийна безопасност на сгради и съоръжения - I курс

   Митническо разузнаване и разследване

   Интелигентни системи за сигурност

   Съдебни криминалистически експертизи

   Съдебни криминалистически експертизи - II курс

   Съдебни психологически експертизи

   Съдебни психологически експертизи - II курс