гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Информация за студентите

Жизнен стандарт

Жизненият стандарт в България (Варна) е по-нисък в сравнение с други европейски държави и се определя главно от размера на наемите, разходите за храна, транспорт, свободно време, книги и пособия.

Месечната издръжка варира от 500 BGN до 800 BGN (приблизително от 250€ до 400€), зависеща най-вече от вида настаняване, което ще изберете.

За първите дни ще се нуждаете от джобни пари, главно за да покриете разходите си за настаняване, транспорт, храна и др.


Настаняване

Бъдещите чуждестранни суденти могат да получат цялата необходима информация и съдействие относно настаняването, преди пристигането си, от офис „Международни проекти” към университета:

Миглена Петкова

Тел./Факс: +359 52 359 560

E-mail: erasmus@vfu.bg

 

Студентите могат да отседнат в удобните стаи на университетския хостел, както и в студентското общежитие "Чайка". Цените на стаите в университетското общежитие започват от 7 BGN и стигат 22 BGN на нощувка, взависимост от категорията на стаята.

Наемите на жилище във Варна и околоградския район варират между 150 и 300 BGN (между 75 € и 150 €) на месец, взависимост от качеството, пространството и местположението на стаята.

 

Университетски хотел

Студентите могат да отседнат в удобните стаи на университетския хостел, както и в студентското общежитие „Чайка”. Цените на стаите в университетското общежитие започват от 11 BGN и достигат 22 BGN (между € 5,60 и € 11,20), взависимост от категорията на стаята.

 

Частни квартири

Наемите на жилище във Варна и околоградския район варират между 150 и 300 BGN (между 75 € и 150 € ) на месец, взависимост от това дали ще ползвате стаята/ жилището самостоятелно и от броя на хората, с които ще съжителствате, отдалечеността от централната част на града, както и от други условия в жилището.

 

Ако желаете да наемете жилище в центъра на града, препоръчително е да излопзвате агенция за недвижими имоти. При ползване на услугите на агенция за недвижими имоти трябва да заплатите комисионна такса на агенцията. Размерът на комисионната такса е половината от размера на наема за жилището. Заплаща се еднократно при подписване на договора за наем на жилището.

 

Повече информация за частни квартири може да получите на следните интернет страници:

http://address.bg/

http://imoti.bg/en/

http://www.imot.bg/


Ястия

Българската национална кухня преставя традициите в приготвянето на храната, наложили се през тринадесетвековната история на България, под влияние на различни фактори – географски, климатични и културни, обичаи, начин на живот и религия, социално-икономическо развитие, както и под въздействието на други национални кухни.

Характерна черта на българската национална кухня е умелото съчетаване на месо и зеленчуци, варени бобови растения и зеленчуци, както и съответния тип мазнина, в резултат на което се получават ястия с голяма хранителна стойност, специфичен вкус и аромат. Употребата на подправки в приготвянето на ястията е умерена, взависимост от типа на основния продукт.

 

 

 

За разлика от други национални кухни, месото се подлага на топлинна обработка заедно с другите продукти или впоследствие съобразно времето, необходимо да се приготви. Това до известна степен изисква повече време за приготвяне на ястията, но допринася за пикантия и добър вкус.

Варненският свободен университет разполага със столова, където се предлагат всеки ден 7-9 вида салати, 4-5 вида супи, 6-8 вида постни ястия, 9-15 вида местни ястия, 6-8 вида рибни ястия, 15 вида аламинути, 7 вида ястия на грил, 5-7 вида десерти, разнообразни напитки. Столовата на университета работи на самообслужване и всички ястия се поръчват в момента. Обслужването е в рамките на 3-5 минути, при някои поръчки обслужването отнема до 10 минути. Столовата разполага с повече от 300 места.

Има и три кафенета, разположени до столовата. Едното от тях прелага топли сандвичи, хамбургери и сладкарски изделия, приговени от продукти от столовата. Кафенетата прелагат топли и студени напитки, закуски, десерти и др.

Освен като място за хранене, столовата и прилежащите й кафенета, са любимото място за почивка на студентите, както и място, където да се срещат и разговарят.

 

  


Медицинско обслужване

Преди да пристигнете във Варненски свободен университет може да се свържете с вашата Национална здравна служба, с цел да се запознаете с необходимата документация за използване на Българската национална система за здравеопазване.

Университетският медицински комплекс осигурява медицинското обслужване на студенти и преподаватели. Включените в него медико-диагностичен и балнеологичен сектори разполагат със съвременно обзаведени лекарски и стоматологичен кабинети, кабинет за апаратни изследвания и аптечен пункт, както и кабинети за физиотерапия, водолечение, фитнес и лечебна физкултура.

 

 


Удобства за студенти със специални нужди

Варненският свободен университет "Черноризец Храбър" има добре развита и достъпна база за спокойното преминаване на студенти със специални потребности, самостоятелно или с придружител до:

 • лекционните зали и специализирани учебни зали;
 • сервизните помещения;
 • библиотеката;
 • заведенията за обществено хранене и развлекателния сектор;
 • медицинския център.

Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" приема хора с увреждания и намалена работоспособност като студенти при облекчена процедура и условия. В зависимост от степента на увреждане и при молба от лицето, приемният изпит може да се проведе в самостоятелна зала.

Студентите със специални нужди получават лична методическа помощ по време на обучение си – допълнителни консултации, възможностите за явяване на изпити извън редовния график и др.


Застраховка

1. Медицинска застраховка

В съответствие с разпоредбите на Закона за здравно осигуряване и Националната здравна система в България.

2. Допълнителна застраховка, която да покрива други застрахователни събития.

 

Контакти за допълнителна информация:

Миглена Петкова

Тел./Факс: +359 52 359 523

E-mail: erasmus@vfu.bg


Финансова подкрепа за студенти

Ректорското ръководство и Настоятелството на ВСУ предоставят лични годишни социални стипендии, както и стипендии за студенти с изключителни резултати по време на тяхното обучение. Номинациите са направени въз основа на препоръките на факултетите.

Факултетите на ВСУ "Черноризец Храбър" също отпускат стипендии на студентите с отлични академични резултати.

Има браншови организации които предоставят стипендии за обучение на студенти, и осигуряват работа след дипломирането.


Обслужване на студенти


Фронт-офис
 

Фронт-офисът е единен център за административно обслужване на студентите и преподавателите, за образователен маркетинг, за записване на нови студенти, планиране и отчитане на учебния процес, събиране, съхранение и анализ на информация за обратна връзка. Основна част от административната услуга представлява взаимодействието между служители, студенти, преподаватели и ръководители на професионални направления.

 

 

 

Фронт-офис - зам.-директор:

Тел: 052/359-611

email: edu@vfu.bg

 

Сектор "Студенти":

Тел: 052/359-625

email: student@vfu.bg

 

Сектор "Контрол и отчитане на учебния процес":

Тел: 052/359-624

email: prepodavateli@vfu.bg

 

Сектор "Планиране":

Тел: 052/359-613, 052/359-520

email: planirane@vfu.bg

 

Сектор "Дипломиране и сертифициране":

Тел: 052/359-639

email: diplomirane@vfu.bg

 

Сектор "Образователен маркетинг и кандидатстудентски прием":

tel.: +359 52 355-106, +359 52 359-513;

email: priem@vfu.bgmarketing@vfu.bgОфис "Международни проекти"
 

Офис "Международни проекти" координира и ръководи организационните и техническите аспекти на участието на ВСУ в проекти, финансирани от различни международни програми за финансиране от ЕС. Офисът поддържа база данни на университета и притежава потенциал да участва в различни международни инициативи. Също така провежда кореспонденция с чуждестранни партньори и координира дейностите с тях. Офисът администрира контактите на университета с бизнес и граждански структури, успешно взаимодейства с управленските органи на местно, регионално и национално ниво. Изследва и анализира нови възможности за финансиране на научни изследвания и развитие на образовнието и информира заинтересованите страни. Над 120 проекта са успешно реализирани по програмите: TEMPUS, PHARE, ERASMUS, GRUNDTVIG, LEONARDO DA VINCI, INTERREG, FP6, FP7 и др.

 

Контакти:

Тел.: +359 52 359 616

Тел./Факс: +359 52 359 523

E-mail: vfu-projects@vfu.bgОфис "Еразъм"
 

Офис "Еразъм" е структура, която организира и подпомага осъществяването на академична мобилност по програма "Еразъм" в четири основни направления:

 • студентска мобилност с цел обучение;
 • студентска мобилност с цел практика;
 • преподавателска мобилност с цел преподаване;
 • мобилност на преподавателския и непреподавателския състав с цел обучение;
 

Офис "Еразъм" осигурява информационна, административна и логистична подкрепа на всички участници във входяща и изходяща мобилност.

Всички дейности свързани с академични въпроси, които касаят мобилните студенти и преподаватели се осъществяват от "Еразъм" координатори към всяка катедра.

Списък на катедрените "Еразъм" координатори може да откриете тук.

 

Контакти:

Миглена Петкова

Тел./Факс: +359 52 359 523

E-mail: erasmus@vfu.bg, varnafree@gmail.comЦентър за евроквалификация
 

Центърът за евроквалификация във ВСУ дава възможност на студентите да провеждат практики във водещи европейски компании и институции. Центърът включва:

 • Кариерен център – подпомага професионалното ориентиране и кариерното развитие та студентите. Организира практически семинари, стажове и практики, дни на кариерата, връзка с работодатели и др. Работодателите използват кариерния център, за да обявят свободни стажантски места и работни позиции. Тук е и мястото, където работодателят може да разгледа автобиографии, да получи информация за студенти от търсените от него специалности, да проведе интервюта за работа, както и да получи съдействие за организиране на информационни дни в университета или да обяви своето участие в организираните дни на кариерата. Кариерният център работи в тясно сътрудничество с Клуба на възпитаника с цел проследяване и подпомагане практическата реализация и кариерното развитие на завършващите университета. Проектът "Обучение на две скорости" е съобразен с индивидуалните възможности на студентите и дава възможност за сертифициране на предходни знания.
 • Студентски бизнес инкубатор – дава възможност за обучение на студентит в реална бизнес среда и ги насърчава за разработване на перспективни бизнес идеи. Осигурява информация, консултации, обучение, семинари и офис-услуги.
 • Център за езиково обучение и сертификация – провежда специализирани курсове по чужди езици и дава възможност за получаване на международни сертификати.
 • Учебна счетоводна къща – предоставя възможности за обучение със съвременни счетоводни продукти и решаване на практически счетоводни казуси.
 

Контакти:

Вивиана Панайотова

E-mail: karieri@vfu.bg

Тел: +359 52 359 515

Уеб сайт: http://karieri.vfu.bg


Учебна база

Лекциите се провеждат в модерно оборудвани аудитории и в 40 специализирани кабинета, лаборатории и художествени ателиета. Университета разполага с нов образователно-спортен комплекс на три етажа и се състои от: три лекционни зали с общ капацитет от 480 места, оборудвани с мултимедия за презентации.

 

 

 

Студентите имат възможност да получат практически опит с най-новите компютърни хардуерни и сортуерни продукти, както и безплатен интернет достъп в компютърните зали. Университетът разполага с модерни езикови кабинети и Счетоводна кантора. Студентите по право имат уникалната възможност да приложат знанията си в учебната Съдебна зала, а студентите от специалност Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред да придобият практически умения в специализираните кабинети по Криминалистика и Криминалистическа тактика. Център за психологично консултиране за е открит през май 2008г. Центърът организира и провежда образователни и квалификационни курсове за обучение през целия живот, подпомага практическото обучение в учебния процес.

 

 

 

Дигитална библиотека

Многопрофилната университетска библиотека разполага със значителен информационен фонд от 136864 документа. Библиотеката предлага на студентите и преподавателите 340 вида периодични издания – както на български, така и на чужд език.

Като член на Българския информационен консорциум, библиотеката предлага нов продукт по метода на съвместен достъп – пълния размер на данни на EBSCO Publishing / 7188 списания, 2500 книги и брошури.

 

Работно време с читатели:

от понеделник до петък: 08:30 – 18:00 ч.

събота: 08:00 – 12:00 ч.

неделя: почивен ден

Всеки последен петък от месеца работа с читатели: 08:30-12:00 ч. (12:00 – 16:30 ч. – санитарен полуден)

Лятно работно време (01.07 - 30.09): 08:30 – 16:30 ч.

 

Тел. +359 52 359 527

e-mail : lib@vfu.bg

 

Технологичен институт

Технологичния институт е независима структурна единица в университета, който организира, обслужва и провежда фундаментални и приложни изследвания, консултиране, експертизи, технологични, образователни, свързани с усъвършенстването, както и други паралелни дейности.

Технологичния институт има насочваща, подпомагаща и координираща роля по отношение на SEC в областта на съвременните образователни технологии.

 

Дикретор: Константин Косев

Tel.: +359 52 359 537

e-mail: kkossev@vfu.bg


Международни програми

ВСУ "Черноризец Храбър" участва в проекти по следните програми:

 • LIFELONG LEARNING PROGRAMMES (LLP)
 • Седма рамкова програма (FP7)
 • TEMPUS
 • COST
 • INTERREG
 • Шестта рамкова програма (FP6)
 • PHARE
 • структурните фондове и други

Практическа информация за мобилни студенти

Формалности при пристигането в България

Чуждестранните граждани при влизането си в България, трябва да представят валиден документ за самоличност, както и виза за престой или транзитно преминаване през страната, когато такава се изисква. Визите не се издават на контролно пропускателните пунктове. Виза за България се издава от Посолствата на Република България или от Консулските служби в държавите, за чиито граждани се изисква виза.

За повече информация: http://www.mfa.government.bg/en/pages/109/index.html

 

Митнически контрол

На преминаващите през границите на страната е забранено внасянето и изнасянето на стоки от такъв произход, вид и ли количество, предназначени за търговска дейност. Това не включва предмети и стоки за лична употреба и консумация. Разрешено е внасянето безмитно на валута и стоки, необходими за престоя в България, при условие, че съответните стоки и валута, поради количеството и вида си, са свързани с причината и продължителността на престоя. Законът за митниците в България е разработен на основата на Митническия кодекс на ЕС. Митническите тарифи в България са съобразени с изискванията на ЕС.

Попълнена митническа декларация , подобна на тази, използвана в ЕС, както и всички други търговски документи (фактури, сертификат за произход, транспортни документи и други придружаващи документи) за изясняване е необходимо да се преставят пред митническите органи.

 

Комуникации

България е свързана с дестинации по целия свят чрез въздушен транспорт. Националният превозвач е "Bulgaria Air". Добре развитата пътна мрежа е неразделна част от Шести международен коридор, част от връзката между Европа, Ориента, Север-юг.

 

Железопътната мрежа включва добре развита обществена и междуградска система.

Голям брой частни автобусни транспортни фирми предлагат дестинации, както в рамките на България, така и чужбина.

 

Правила и регламентиране на пътното движение

Правилата и регламентът на движението по пътя, както и пътните знаци са в съответствие с европейските стандарти. При шофиране в България, важат следните ограничения на скоростта: 50 km/h в рамките на града, 90 km/h междуградска пътна мрежа, и 130 km/h по магистрален път. Ако Вие (с превозно средство с чужда регистрация) станете участник в пътно-транспортно произшествие, тогава се изисква по закон да се изчака пристигането на Пътна полиция на мястото на инцидента. Забранено е шофирането под въздействие на алкохол или наркотици.

 

Контакти:

Миглена Петкова

Тел./Факс: +359 52 359 523

E-mail: erasmus@vfu.bg

 

Друга практическа информация

Автобусните линии от Варна до ВСУ са с номера: 109, 409. Цената на билета (в едната посока) в града е 1.00 BGN (0,5 €) а до ВСУ – 2,10 BGN (1,55 €).

Столовата работи всеки ден и е достъпна за всички студенти.


Езикови курсове

 

Департаментът за чуждоезиково обучение организира и провежда:

 • Курсове по чужд език , взависимост от нивото на владеене на езика според „Общата европейска езикова рамка за владеене на чужд език”, разработена от Съвета на Европа
 • Специализирани курсове по чужд език в следните направления: Бизнес; Компютърни науки; Туризъм; Странознание; Дипломация; Право; Законодателна защита; Архитектура и строителство; Публична администрация; Социални дейности; Европеистика; Бизнес кореспонденция и дипломатическа кореспонденция; Интензивен курс по български език за чуждестранни студенти; Интензивни подготвителни курсове за кандидатстудентски изпити по: английски, немски, френски, руски език – за прием във ВСУ „Черноризец Храбър”; английски език за всички институции на висшето образование в България
 • Подготвителни курсове и полагане на изпит за международно признат сертификат за владеене на чужди езици: по английски език за изпити – Oxford, Cambridge, TOEFL, SAT; по немски език – за получаване на Zertifikat Deutsch; по руски език - „Русский язык. Пороговый уровень.” към института „Аlexander Pushkin”
 • Подготвителни курсове за чуждестранни студенти
 • Курс по български език за студенти по програма „Еразъм”
 

Департамент "Чуждоезиково обучение"

Директор: доц. д-р Велислава Николаева

E-mail: velislava.nikolaeva@vfu.bg

 

Контакти:

Тел: +359 52 359 593

E-mail: fltdep@vfu.bg


Стажове

Международния проект „Европейския бизнес – гаранция за професионалната пригодност на завършващите висше образование във ВСУ” стартира преа 2005 година във ВСУ „Черноризец Храбър”. В продължение на три седмици всяка година се провеждат практики за студенти от различни специалности, участващи в проекта. Те се осъществяват съвместно с Европейската академия по икономика, банково дело и мениджмънт в Дюрен, Германия, студентите практикуват в компании и институции в провинция Северен Рейн – Вестфалия, Германия.

Също така се провежда и тримесечно практическо обучение по програма „Еразъм” за периода юли-септември, съвместно с Европейската академия по икономика, банково дело и мениджмънт, Дюрен, Германия.

Условията, на които трябва да отговарят студентите са:

• да са завършили първата година от обучението си

• да владеят немски език

• да са мотивирани да практикуват в междукултурна среда

 

Контакти:

Вивиана Панайотова

Tel. + 359 52 359 515

E-mail: karieri@vfu.bg


Спортни съоръжения

ВСУ разполага със спортен комплекс, достъпен за всички студенти на университетската общност, който включва:

• Мултифункционална спортна зала, подходяща за подготовка и провеждане на състезания по волейбол, баскетбол, футбол в зала - футзал, тенис на маса бойни изкуства и др.

 

 

• фитнес зала, която може да се ползва от студентите в свободното им време.

 Извънучебни и развлекателни дейности

Комфортните стаи, столовата, уютните кафенета и местният клон на банката, са само част от удобствата, които се предлагат на студентите.

 

 

 

Тези, които желаят да спортуват ще бъдат приятно изненадани от отличните условия, създадени във ВСУ. Нашата напълно оборудвана фитнес зала е открита наскоро и дава възможност на всеки да участва в редица дейности. В комплексът по бойни изкуства, обучението се провежда под ръководството на опитни инструктори. Също така в университета се провеждат разнообразни интересни събития. На традиционното студентско парти всяка година участват известни музиканти, певци, актьори, поети и писатели. Студентският съвет подпомага студентите да оползотворят времето, прекарано в университета и насърчава активното участие във всички културни, научни, спортни и социални събития. Като по този начин се стимулират всички студенти да превърнат времето, прекарано в университета в нещо наистина незабравимо.

 

 Студентски организации

Студентският съвет е автономен орган, представляващ студентската общност на ВСУ „Черноризец Храбър” и защитава интересите на учащите в университета. Той е създаден с решение на Академичния съвет през 1996г. на основание чл. 72 от Закона за висше образование. Студентският съвет активно участва в различни проекти и сътрудничи с други студентски организации.

 

Студентският съвет:

• организира участието на студентите в културни, спортни, творчески, клубни и международни дейности;

• предоставя възможност за участие в ръководството на университета;

• информира студентите за предстоящи събития;

• е член на Националното представителство на студентските съвети, към Асоциацията на обединените европейски студенти (AEGEE) и др.

 

 

Председател:

Доника Николова – специалност "Публична администрация"

 

Координати:

Стая А233

Тел: 359 52 359 622

Приемно време: от понеделник до петък - от 10:00 до 16:00 ч.

E-mail: sc@vfu.bg

Уеб сайт: http://cs.vfu.bg