Проект „Алианс за адаптиране на български архитекти към немския пазар за архитектурни услуги“


Регистрация

Благодарим Ви за проявения интерес, за тези които не успяха да се регистрират за този курс, ще имат тази възможност през месец Септември 2022 г., когато ще организираме втори курс!