гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 052 355 106

35. Проект „Алианс за адаптиране на български архитекти към немския пазар за архитектурни услуги“


Общ бюджет:
60 000 €

 Срок за изпълнение:
11.03.2022 г.– 11.02.2023 г. (11 месеца)
 

 

На 11.03.2022 г. Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ стартира изпълнението на проект „Алианс за адаптиране на български архитекти към немския пазар за архитектурни услуги“ № КА210-VET-14/17-03-2022 в качеството си на водеща организация.
Проектът е съфинансиран от програма Еразъм+ на Европейския съюз.

Партньори:

  1. ST Architekten GmbH, Германия;
  2. Институт за дигитални трансформации, България;

 
Проектът има за цел да бъде подкрепено приобщаването на българските архитекти към ново поле на професионалното обучение чрез създаване на алианс от партньори с разностранен опит, профили и специфичен експертен капацитет, способни да подпомогнат адаптирането на българските архитекти към немския пазар за архитектурни услуги.

Конкретният резултат от постигането на основната цел ще се изразява в наличието на устойчива, отворена и активна общност от заинтересовани физически и юридически лица с потенциал за повишаване на професионалните знания, умения и компетенции на български архитекти за работа с възложители на архитектурни услуги в Германия.

Проектът преследва и две СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:

1. Осъществяване на принос към повишаване на гъвкавостта и възможностите в професионалното обучение чрез систематизиране на ноу-хау относно практикуването на професията архитект при особените условия в Германия в тематични учебна програма и учебен материал за обучителен курс.
2. Осъществяване на принос към повишаване на привлекателността на професионалното образование и обучение чрез двукратно провеждане на пилотен обучителен курс на базата на новите учебна програма и учебно съдържание.

Проект „Алианс за адаптиране на български архитекти към немския пазар за архитектурни услуги“ е съфинансиран от програма Еразъм+ на ЕС. Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява единствено вижданията на автора и Комисията не носи отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се информация.

 

П О К А Н А

 
Уважаеми архитекти,
Уважаеми студенти по архитектура,
 
Директива 2005/36/EО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 г. относно признаването на професионалните квалификации дава възможност на всеки български архитект да упражнява професията си във всички страни на ЕС. Тъй като голяма част от работата на архитектите по принцип може да се осъществява и от разстояние, няма формална пречка българският пазар на архитекурни услуги да се разшири към европейски държави с по-добри нива на заплащане.
 
Най-големият европейски пазар на архитекурни услуги – германският изпитва понастоящем голям дефицит на квалифицирани архитекти. Констатирахме, че е необходимо провеждането на регулярен квалификационен курс, който да подготвя български архитекти и студенти по архитектура да посрещнат предизвикателствата на професията в Германия с акцент върху проектните фази, които могат да се работят дистанционно.
 
Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“, Фондация „Институт за дигитални трансформации“ и архитектурната компания от Мюнхен ST Architekten GmbH създадоха проекта „Алианс за адаптиране на български архитекти към немския пазар за архитектурни услуги“, който получи финансовата подкрепа на програма Еразъм+ на Европейския съюз.
 
Имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в предстоящия безплатен курс, който ще се проведе от 27.05.2022 г. до 01.08.2022 г.  по приложената учебна програма.
 
Първото занятие ще се проведе присъствено на 27.05.2022 г. от 11:00 ч. във Варненския свободен университет. Следващите девет занятия, включващи лекции и упражнения, ще се провеждат онлайн всеки понеделник. След полагане на кратък изпит в края на курса, участниците ще получат сертификат, които ще могат да ползват пред германски работодатели. Партньори на ST Architekten GmbH се ангажират да оказват съдействие на българските архитекти и студенти по архитектура за успешно установяване на контакти с германски архитектурни бюра – потенциални възложители на архитектурни услуги. 
 
Срок за записване 23 май 2022 г., на следния линк: https://www.vfu.bg/project-35/register.php
За допълнителни въпроси можете да се обръщате към координатора на проекта доц. д-р арх. Жечка Илиева на следния e-mail: jetchka.ilieva@vfu.bg
 
Очакваме Ви!
 


Уважаеми колеги,
Поради огромния интерес към курса по проект „Алианс за адаптиране на български архитекти към немския пазар за архитектурни услуги“ № КА210-VET-14/17-03-2022, съфинансиран от програма Еразъм+ на Европейския съюз, и регистрацията на прекомерно голям брой участници, което би затруднило адекватното провеждане на занятията, записването беше преустановено предсрочно.
Желаещите биха могли да се регистрират за втория специализиран обучителен курс по проекта през есента на 2022 г., за който ще бъдете уведомени своевременно.
Благодарим Ви за проявения интерес!
 


Уважаеми колеги,
 
Във връзка с предстоящото провеждане на първия специализиран обучителен курс по проект „Алианс за адаптиране на български архитекти към немския пазар за архитектурни услуги“ № КА210-VET-14/17-03-2022, съфинансиран от програма Еразъм+ на Европейския съюз, Ви уведомяваме, че първото занятие ще се проведе присъствено, според дейностите планирани в проекта. Не се предвижда on-line присъединяване към срещата, поради проектното изискване за задължително лично присъствие на първото занятие.
 
Срещата ще се състои на територията на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, с адрес гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84.
На 27 май 2022 г. (петък) Ви очакваме в 11.00 ч., в зала УСК-1 (учебно спортен комплекс).
 
Следващите срещи по обучението са планирани да се проведат on-line, като за тях ще получите линк за присъединяване на Вашите лични е-mail адреси.
Очакваме Ви!


 

Проект „Алианс за адаптиране на български архитекти към немския пазар за архитектурни услуги“ е съфинансиран от програма Еразъм+ на ЕС. Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява единствено вижданията на автора и Комисията не носи отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се информация.

 

УЧЕБНА ПРОГРАМА

 

РЕГИСТРАЦИЯ