Студенти


ВАЖНО ЗА ВСИЧКИ СТУДЕНТИ!

Кандидатствайте за участие в проект „Студентски практики“ онлайн в сайта на проекта http://praktiki.mon.bg/sp/

Използвайте тази полезна възможност за работа и обучение в реална работна среда! Местата са ограничени.


Прочети повече…
На вниманието на студентите от магистърските програми на ВСУ:


ВСУ организира обучение в централните европейски институции на Брюксел, което ще се проведе в периода 18-25 юни 2017 г.


Прочети повече…

 


Учебно разписание

Учебно разписание - редовно обучение
Учебно разписание - задочно обучение
Учебно разписание - магистърски програми

Майсторски класове - регистрация


Анкети

Анкета за качеството на учебния процес
Анкета за качесто на административното обслужване


РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

 

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

Начало на учебната година – 03.10.2016 г.

Въвеждащи дни за студентите от първи курс – 3 и 4 октомври 2016 г.

Учебни занятия – от 03.10.2016 г. до 15.01.2017 г.

Редовна изпитна сесия – от 16.01.2017 г. до 10.02.2017 г.

Поправителна изпитна сесия – от 11.02.2017 г. до 19.02.2017 г.

 

Учебните занятия да се провеждат на две смени – от 08.00 до 12.50  и от 13.30 до 20.00 часа.

 

Академична ваканция*:  23.12.2016 – 08.01.2017 г.
 20.02.2017 – 26.02.2017
г.

                                       

                              

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

Учебни занятия – от 27.02.2017 г. до  04.06.2017 г.,

Редовна изпитна сесия – от 05.06. 2017 г. до 30.06.2017 г.,

Поправителна изпитна сесия – от 01.07.2017 г. до 09.07.2017 г.

Ликвидационна сесия – от 19.08.2017 г. до 17.09.2017 г.

 

Учебните занятия да се провеждат на две смени – от 08.00 до 12.50  и от 13.30 до 20.00 часа.

 

Академична ваканция*: 10.07.2017  – 29.09.2017 г.

 

*  - В периодите на академични ваканции да не се планират изпити, включително и държавни.

 

 

 

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

 

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

Очни занятия за студентите от първи курс – от 17.09.16 г. до 2.10.2016 г.

Очни занятия за студентите от 2-6 курс – от 20.08.16 г. до 18.09.2016 г.

Редовна  изпитна сесия – септември, октомври, ноември и декември 2016 г.

Поправителна сесия – от 16.01.2017 г. до 19.02.2017 г., (по време на редовна и поправителна сесия, зимен семестър на студентите редовно обучение).

 

 

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР:

Очни занятия – от 14.01.2017 г. до 19.02.2017 година

Редовна изпитна сесия – март, април и май 2017 година

Поправителна изпитна сесия – от 05.06.2017 г. до 09.07.2017 г., (по време на редовна и поправителна сесия, летен семестър на студентите редовно обучение).

Ликвидационна сесия – от 19.08.2017 г. до 15.09.2017 г.

 

 

          Утвърденият график за подаване на информация от катедрите в сектор "Планиране", необходима за изготвянето на семестриален учебен разпис и изпитни сесии е неразделна част от заповедта, в съответствие с изискванията на стандарта ISO 9001:2000.

За студентите, включени в проекта "Обучение на две скорости" да се прилага индивидуален, гъвкав график на изпитни сесии, със съдействието на съответните преподаватели.

 

СЕСИИ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ:

Пролетна сесия –  март, април, май (Изключение – само за спец. Право)

Есенна сесия –  октомври, ноември, декември (Изключение – само за спец. Право)

 

НЕУЧЕБНИ ДНИ*:

6 септември – Ден на съединението

22 септември – Ден на независимостта

1 ноември – Ден на народните будители

8, 9 декември – Студентски празник

24, 25 и 26 декември – Рождество Христово

1 януари – Нова година

3 март – Национален празник на България

1 майМеждународен ден на труда

14,15,16,17 април – Възкресение Христово

6 май – Ден на храбростта на българската армия

24 и 25 май – Ден на българската просвета, славянската писменост и култура.

_______________________________

* - в периодите на очни занятия, обучението не се прекъсва

 

 

 

от 20 август до 04 септември  2016 г.  всички специалности от:

Юридически факултет

за филиал Смолян – в периода от 03 септември до 18 септември

от  20 август до 11 септември  2016 г.  всички специалности от:

специалност "Право" (държавно регулирана специалност с по-голям хорариум)

от 03 септември  до 18 септември  2016 г.  

    Факултет МИА, Архитектурен факултет

за филиал Смолян – в периода от 20 август до 04 септември 2016 г.

 

2. Очните занятия за летен семестър на учебната 2016/2017 г. за студентите задочна форма на обучение, от 1 до 6 курс да се организират, планират и проведат за специалностите от съответните факултети както следва:

 

 

от 14 януари до 29 януари 2017 г. всички специалности от:

Юридически факултет

за филиал Смолян – в периода от 28 януари до 19 февруари 2017 г.

от 14 януари до 05 февруари 2017 г. всички специалности от:

специалност "Право" (държавно регулирана специалност с по-голям хорариум)

от 28 януари до 19 февруари 2017 г.

    Факултет МИА, Архитектурен факултет

за филиал Смолян – в периода от 14 януари до 29 януари 2017 г.

 

 


Изчистване на cache